Etter at flensekrysss og flense T-rør for et par år siden er blitt å få med forankringsører vil stadig flere ha dette i stedet, for grei og sikker innfesting med bolter på standard konsoller i støpejern.

Flere fordeler med festeører på flensekryss og flense T-rør

De har tidligere blitt gjort fast i kummen med betongkrybber, der innfestingen er gjort med metallbånd. Av flere årsaker foretrekker stadig flere kommuner å gå for de nye modellene, som kommer med ferdige forankringsører.

0

Flensede kryss og T-rør med avstikkere for brannventil er en tradisjonell løsning hovedsakelig til bruk i vannkummer. Vanligvis har disse blitt gjort fast mot betongkrybber, der innfestingen er gjort med metallbånd.

Ny trend
Etter at flensekrysss og flense T-rør for et par år siden er blitt å få med forankringsører vil stadig flere ha dette i stedet, for grei og sikker innfesting med bolter på standard konsoller i støpejern.

Det meste av vår produksjon blir produsert på ordre, og det som kommer ut av epoxylakkeringen er jo synlig for oss som jobber her. Jeg har lagt merke til at mens det før kom kun tradisjonelle flensekryss og T-rør ut av epoxykammerne kommer det i dag nesten utelukkende den nye utgaven, som altså er utstyrt med fire forrankringsører, forteller utvikler Anders Nygård hos Ulefos på Kongsberg.

Nygård har også vært med på å utvikle den nye løsningen, som nå ser ut til å ha fått få fotfeste i VA-Norge.

Anders Nygård ved Ulefos har vært med å utvikle flensekryss og T-rør med festeører, her viser han nylakkert ventilhus.

Ide fra Drammen 
Det var Drammen kommune som i sin tid tok kontakt med Ulefos og spurte man ikke kunne forsøke å lage en slik løsning.
– Vi tok utfordringen, og for ca. tre år siden var produktet klart. I løpet av det siste årene har produktene blitt mer og mer kjent og bestillingene har kommet stadig hyppigere – særlig i det siste året. Kommunenorge er jo temmelig tradisjonsbundet, der man gjerne går for det man har brukt tidligere, og velger det som er kjent og utprøvd. Nå ser det imidlertid ut til at det er kommet en ny praksis ved oppbygging av vannkummer. Dette har også en forbindelse med økt fokus på sikkerhet i kum, og et ønske om enkel montasje. VA-miljøblad 112 tar for seg sikkerhet i vannkummer, og er fullt ut ivaretatt med denne løsningen. Ved ulike typer reduksjoner på flensene kan kryssene eller T-rørene bli liggende uten god støtte. Dermed blir det lite stabilt og kan flytte på seg. Med de nye festeørene sitter det som et skudd, sier Nygård.

Nye modeller
Det første krysset med forankringsører gikk til en kum på Heimdal i Trondheim kommune. Et nytt flensekryss med forankringsører i DN400 ble nylig utviklet i forbindelse med utbyggingen av vannforbindelsen langs nye E39 mellom Os og Bergen kommuner.

Forankringsørene har universell tilpasning til alle konsoller. Det gjør det enkelt for konsulentene ved utarbeidelse av anleggsbeskrivelser.

Mer informasjon om modellene finnes på hjemmesidene til Ulefos – www.ulefos.com