God respons på nye ferdige pakkeløsninger til spredt avløp

Løsningene som er ferdig dimensjonerte, kan enkelt monteres sammen og kjapt settes i drift. Siden lanseringen har VPI levert mange pakkeløsninger. Rørlegger- og entreprenørmarkedet har tatt godt imot produktene og etterspørselen fortsetter å øke.

0

I 2017 lanserte Vestfold Plastindustri (VPI) ferdig dimensjonerte og komplette pakkeløsninger for spredt avløp, både for trykkinfiltrasjon og gråvann.

– Etter mange tilbakemeldinger på hvor mye tid rørleggere alltid har brukt på boring av infiltrasjonsrør og på beregninger av slamavskillere, pumpekummer og infiltrasjonsarealer, bestemte vi oss for å gjøre noe med det», sier VPI’s markedssjef Odd Egil Trydal.

Stående slamavskiller med integrert støtenhet og infiltrasjonspakke

Anleggene er dimensjonert etter VA-Miljøblad nr 59 når det gjelder løsninger fortrykkinfiltrasjon og VA-Miljøblad nr 60 når det gjelder gråvannsløsninger. Dersom det foreligger en jordprøve/kornfordelingsanalyse, så vet man hvilket anlegg som kan graves ned og hvor mange kvadratmeter som må til på eiendommen for å få plass til rett anlegg.

– Vi har utarbeidet tabeller som viser antall brukere på eiendommen i forhold til hvilken størrelse slamavskiller som skal brukes. På denne måten sparer både entreprenør og rørlegger mye tid, forklarer Trydal.

Løsningene som er ferdig dimensjonerte, kan enkelt monteres sammen og kjapt settes i drift og det viser seg at de som har kjøpt et anlegg kommer tilbake og ønsker samme lettvinte løsning til andre prosjekter.

Det er meget tidsbesparende å velge pakkeløsninger og har dessuten en økonomisk fordel i og med at man slipper og bore hull for hull, etter boretabell.

Bildet viser hva en leveranse kan inneholde. Her ser vi liggende slamavskiller, separat pumpekum og infiltrasjonspakke.

Løsningen for trykkinfiltrasjon settes sammen ved hjelp av 5 meter lange rør, som forbindes med magnumkoblinger. Riktig dimensjonert slamavskiller, støtbelaster, manifold, infiltrasjonsrør og magnumkoblinger følger med i pakkeløsningen.

Når det gjelder gråvannsløsninger beregnet for dusj, bad og utslagsvask, tilbyr VPI også her komplette pakker. Disse består av ferdig dimensjonert slamavskiller med integrert pumpe og filter kum med filtermasse. Dette gir en naturlig renseprosess uten tilsetting av kjemikalier.

Siden lanseringen har VPI levert mange pakkeløsninger. Rørlegger- og entreprenørmarkedet har tatt godt imot produktene og etterspørselen fortsetter å øke.

– Vi er veldig fornøyde med responsen og leverer ukentlig mange slike løsninger. Vi produserer kontinuerlig både til ordre og lager, noe som gjør at vi til enhver tid har nok til alle som ønsker å kjøpe», avslutter Trydal.

Stikkord er: Enkelt, ferdig dimensjonert, tidsbesparende som gir økonomiske og praktiske fordeler.

Fakta om gråvannsrensing: Med gråvann menes avløpsvann fra dusj, vask og oppvask. Et gråvannsanlegg forutsetter en separat toalettløsning, f.eks. biologisk toalett, forbrenningstoalett eller et lavtspylende toalett til tett tank(samletank).Et gråvannsanlegg kan bygges i flere ulike varianter tilpasset de lokale myndigheters krav til utforming. Se vår produktkatalog under “Gråvannsanlegg”. Et anbefalt og godkjent anlegg ihh. til VA/Miljøblad nr 60 “ Biologiske filtre for gråvann” består av en slamavskiller, pumpeenhet og et biofilter.

Fakta om trykkinfiltrasjon: Et trykkinfiltrasjonsanlegg består normalt av en slamavskiller, støtbelaster (pumpekum m/pumpe eller integrert i slamavskilleren) og et infiltrasjonsfilter(stedlige jordmasser) med tilhørende infiltrasjonsrør og deler. Avløpsvannet ledes med selvfall til slamavskilleren, og avslammet vann pumpes videre via integrert støtenhet eller separat pumpekum til infiltrasjonsrørene som er plassert i et infiltrasjonsfilter. Fordelen med trykkinfiltrasjon er en tilnærmet jevn fordeling av avløpsvannet over hele filterflaten som gir en optimal renseeffekt. Mange kommuner i landet anbefaler denne anleggstypen.