Heidenreich på skolebenken

Blir kurset i VA og gategods på Ulefosskolen:

0

Forrige uke fikk Ulefos i Sandvika besøk av ni lærevillige representanter fra Heidenreichs avdelinger i det sentrale østlandsområdet. Planen for dagen var klar: tilbake til skolebenken.

Året 2018 er kunnskapens år i Ulefos. Ulefosskolen er et kurstilbud til kundene, der Ulefos tilbyr opplæring innenfor VA og gategods. I kurskonseptet ligger 4 ulike moduler på VA og 2 ulike moduler på gategods.

– En modul vil som regel kunne gjennomføres på 1-2 timer. Vi ser imidlertid at mange ønsker å kjøre en full dag når de først er på kurs, så det blir nok mye på denne måten vi kommer til å legge det opp fremover, sier produktsjef VA, Kristian Drolsum.  Det er vanlig at de som melder seg på, sier hvilke moduler man ønsker, samt om de ønsker at vi skal reise ut og besøke dem, eller om de vil komme til Ulefos.
– Noen vil også velge å kombinere Ulefosskolen med et fabrikkbesøk, enten ved Ulefos Jernværk eller Ulefos Esco forteller Drolsum.

Det var første gangen gruppen fra Heidenreich var på kurs hos Ulefos i forbindelse med fokus på kunnskap og opplæring.

Satser på VA

– Heidenreich satser definitivt på VA og «blådeler» og gategods. Dette er store varegrupper i VA segmentet, så det er naturlig og tilegne seg kunnskap her, sier Erik Stensrud, salgsleder VA sentrale østland hos Heidenreich, som selv også deltok.
Stensrud kunne bekrefte at man kjenner Ulefos godt så det å delta på kurs er enda et skritt på veien for og øke kunnskap internt og selvfølgelig knytte relasjoner mellom bedriftene.

– Jeg vil si at kurset var et generelt bra opplegg. Vi fikk vite litt om deres nyheter og hva de tenker, og det er alltid spennende. Vi har som klart mål å vokse innen VA-segmentet, og det er viktig for oss å kunne stille med medarbeidere som har kunnskap om det vi jobber med. Det er vel alltid behov for kunnskap på alle plan så dette er noe vi kjører fortløpende og i flere bolker igjennom året med alle våre leverandører, sier Stensrud.

Gategods

Heidenreich-klassen fikk gjennomgått 2 moduler på gategods, av utviklingssjef ved Ulefos Jernværk, Line Brekke Rasmussen. På VA gikk man også gjennom 2 moduler. Og skoleelevene var fornøyde.
-De ga uttrykk for at dagen hadde vært veldig nyttig, og at de gjerne kunne tenke seg enda mer opplæring. En av våre nøkkelressurser i Ulefos er jo nettopp kunnskap, om produkter, effektive løsninger, montering og vedlikehold, formål som kan gi våre kunder en enklere og mer effektiv VA-hverdag. Vi vet at våre kunder er ivrige etter å få mer produktkunnskap, og på bakgrunn av dette, ble konseptet Ulefosskolen til, fortalte Drolsum.

Flere kurs

Videre utover våren er det planlagt 10 kursdager i regi av Ulefosskolen, der både grossister og kommuner fra hele landet vil være blant skoleelevene. Utover høsten planlegges nye kurs.

-Vi tror dette er en veldig nyttig måte å knytte kundene enda nærmere oss. Vi ønsker å være ressurspersoner de kan henvende seg til for kunnskap, men det er også en klar fordel for oss at kundene lærer mer om produktene, og blir mer selvhjulpne. Videre ser de hvilke unike løsninger Ulefos kan tilby for ulike problemstillinger. Målsetningen vår er å få lært opp så mange som mulig av de i bransjen som dette er relevant for, avslutter Drolsum.