Samler sine kunder til nytt og nyttig på Gardermoen

Etter flere år i Trondheim blir årets brukerkonferanse arrangert lengre sør, nærmere bestemt på Gardermoen. I år har Powel valgt å ha stort fokus på anvendelse av løsningene, og på programmet står både workshoper og foredrag. 

0

Programmet for tirsdag er en felles sesjon hvor man går i dybden på bruk av Gemini og Powel Water løsninger. Man ser på nytteverdi, nyheter, brukererfaringer og tips og triks gjennom en rekke foredrag. Som vanlig finner festmiddagen også sted den første kvelden. Konferansens andre dag er i sin helhet dedikert til workshops.

Mangfold og anvendelse  

Digitalisering er et hett tema og Christian Brosstad skal sette fokus på trender i 2018 når han skal snakke om «Digitalisering i offentlig sektor». Brosstad er direktør for kommunikasjon og digitale tjenester i Forbrukerrådet. Her vises hva Powel gjør i forhold til digitalisering, blant annet hvordan ny teknologi brukes for å bekjempe vannlekkasjer med Water Alert. 

Powels visjon om den «digitale tvillingen» til vann- og avløpsnettet og vil komme til å tilby  nye muligheter. Den digitale tvillingen vil sannsyligvis komme til å bli enormt viktig i forhold til verdiskapning for eiere av vann- og avløpsinfrastruktur i fremtiden.

Et av de første stegene mot en modernisering av vannbransjen var lanseringen av mobilløsningen Gemini Portal, en av Powel Waters største suksesser de siste årene. Portalen gir rask tilgang til VA-data i sanntid og på konferansen kan man lære mer om portalløsningen og få et innblikk i hvorfor nærmere 200 norske kommuner har tatt den i bruk. Tips og triks og presenteres, og man viser både hvordan man utfører bestilling og sender varsling direkte fra felt.

I tillegg vil det bli fortalt om nyheter i Gemini VA, og man kan høre mer om løsninger som Private Anlegg, Entreprenør- og Saksbehandlerportaler og neste generasjons Powel Melding. Powel kommer også til å dele sine erfaringer og anbefalinger i forhold til kommunesammenslåing.

Workshoper og anvendelsesagenter           

Kundeworkshoper har blitt en veldig viktig del av måten det arbeides på i Powel, og mange har sett nytteverdien av disse. Powel har derfor valgt å sette av en hel dag til workshoper. Her kan man velge mellom fire spor: Gemini VA, Gemini Portal, Myndighet og Forvaltning, og Muligheter ved bruk av sensordata.

Powel presenterer også tjenesten «Powels anvendelsesagenter», eksperter som hjelper  kundene med å heve kvaliteten på data knyttet til VA-nettet. Det vil bli vist hvordan man kan komme raskt i gang med å ta i bruk løsningene etter besøk fra anvendelsesagent.

Powel Water Brukerkonferanse 29. og 30. mai 2018 (klikk)