Rørgatene fra Borås sentrum til det nye anlegget utenfor byen er et eksempel på prosjekt Hallingplast leverer. Her ligger dobbelt sett med avløpsrør og fjernvarmerør i tillegg til vannledninger og kabelgater, konstaterer fra venstre daglig leder i Hallingplast, Steinar Tragethon, Lars Højer, Application Technology Manager Pipe i Borealis og Christian Hollsten, salgssjef I Borealis, og VD i Hallingplast AB, Sverre Tragethon. Foto: Odd Borgestrand

Leverer stadig større pakker – anbefaler ledningseier å følge opp

Med betydelig vekst de siste årene satser Hallingplast i økende grad å levere komplette systemer av rørprosjekter. Samtidig minner man om at sammenføyning om montasje krever fagfolk med erfaring fra byggeplass. Det kan også være en god investering for ledningseier å følge med og sjekke at prosedyrer følges og kontroller gjøres.

0

I tillegg til å levere betydelige mengder rør satser Hallingplast nå i tillegg på å tilby komplette systempakker. Målet er å sikre kunden en god totalløsning, som er enkel å gjennomføre med vellykket resultat.
Samtidig minner man om at det er avgjørende for kvaliteten at man har erfaring med PE-sveising og følger alle foreskrevne trinn i prosessene.

Leverer totalpakker

Hallingplast bygger seg opp til å være en systemleverandør der man setter ressurser og kompetanse inn i å hjelpe kundene med å lykkes i alle faser – fram til ferdig gjennomføring av røranlegg.
– For å sikre helhetlige og effektive prosjekter for kunden tilbyr vi prosjektstøtte. Samtidig har vi utviklet et komplett program for komponentene som trengs. Dette gjelder løsninger for gjennomføring i vegg, T-rør, bend, flenser osv fram til sammenkobling med annet utstyr. Vi skreddersyr komplette pakker i samarbeid med kunden. Vi har en organisasjon som er øvet i levere godt planlagte systemer. Dette har vi sett at entreprenørene ønsker seg. Det gir mindre jobb for kunden, som kan vie seg hundre prosent til selve byggingen, sier Sverre Tragethon ved Hallingplast.
Man ønsker dermed i større grad enn tidligere en dialog med kundene under hele prosessen fram til levering, for at prosjektet skal flyte problemfritt, der man passer på at alt er med og at levering skjer som avtalt. I større prosjekter deler man opp leveransen slik det passer framdrift og byggeplass.

Ledningseier i dialog

Både PE og polypropylen har gått sin seiersgang gjennom vann- og avløpsbransjen. Stadig kommer nye løsninger som gjør montasje og bygging mer effektiv. Hallingplast ser her at det er viktig med dialog med anleggseier fra begynnelsen, der man ofte vil kunne finne fram til nye løsninger som bedrer økonomi, funksjon og kvalitet. Det skjer en rivende utvikling, og mulighetene er til stede for innovasjon.
– Vi ser effektiviteten går opp i takt med mer komplette leveranser, samtidig er det en fordel for kunden at han får komponenter som er kompatible i systemet. Siden ledningseier skal tenke langsiktig og fylle nye behov er det viktig at han kjenner mulighetene. Vi sitter med nye og innovative løsninger som kan løse spesifikke behov sier Tragethon.
Som eksempel trekker han fram  Hias som er en foregangsfigur innen det å være på banen og planlegge og bygge gode systemer.
– I Hias har vi et eksempel på en partner som er dyktig og vet hva man vil ha. Da blir som regel også resultatet det beste. Nesodden kommune har vi også hatt et godt samarbeide med, for å nevne noen, sier Tragethon.

Sikre kvaliteten

Elektrosveising har skapt store muligheter for å bygge anlegg, men man ser også at solid kompetanse er helt nødvendig for å oppnå full kvalitet. Selv om PE er et fantastisk materiale er det fallgruver også her.
– Ikke alle elektromuffer er like og krumming på rør kan variere. Det er en rekke hensyn å ta under arbeidet. Det er mange dyktige håndverkere der ute, men når man jobber hurtig er det også en fare for at det kan gå litt fort i svingene. Hvis man ikke følger forskrevne trinn i prosessene kan man gå på en smell, og det kan bli kostbart. Vi oppfordrer derfor ofte entreprenør til å ta seg god tid, og ta høyde for usikkerhetsfaktorer, som utetemperatur, stabilitet, nedkjøling osv. Resultatene blir som regel gode, men vi har sett eksempler på det mottatte. Siden sammenføyning med smelting er en prosess man ikke har visuell kontroll på er det viktig å være nøye. Kontroller og oppfølging på byggeplass er derfor å anbefale.
– Her bør nok ledningseier ha et våkent øye og i enkelte tilfeller belage seg på å følge godt med underveis, det er med på å sikre kvalitet på anlegg som skal vare i mange tiår framover, sier Sverre Tragethon ved Hallingplast.