FOTO: Utviklingssjef Line Brekke Rasmussen og fabrikkdirektør Espen Rasmussen ved Ulefos Jernværk viser frem granulatfangeren

Skal fange granulatet før det går ut til miljøet

Gummigranulat brukt på kunstgressbaner har lenge vært omdiskutert, da granulat på avveie utgjør et alvorlig miljøproblem. Ulefos har, i samarbeid med Norges Fotballforbund, utviklet en granulatfanger, som skal fange opp partiklene og hindre at de ender opp i vannmiljøet som mikroplast.

0

På kunstgressbaner i Norge benyttes  gummigranulat, små gummibiter, til å fylle ut og optimalisere den kunstige gressmatten. Granulatet fungerer bra til dette formålet, men ulempen er at de lett kan komme på avveie som mikroplast og da gjerne via overvannsnett eller bekker.

Ordlyden fra Norges Fotballforbund (NFF) var klar: Det manglet systemer for å fange opp granulat i eksisterende og nye drenskummer og sandfang.  Ønsket fra NFFs side var en enkel og rimelig løsning som også var lett å drifte. Ulefos tok utfordringen om å komme opp med en god løsning.

Ulefos granulatfanger for ettermontering i eksisterende kummer finnes i str. Ø650mm, Ø425mm og Ø400mm, produsert i syrefast materiale. Filtreringen skjer via et finmasket filter (30my) som fanger opp partikler/granulater. Granulatfangeren kan enkelt tømmes ved hjelp av håndtaket som er montert i beholderen. En ring med pakning sitter igjen i rammen ved tømming. Produktet produseres eksternt, men anses for å være et Ulefos-produkt.

Granulatfanger-DM


Det jobbes i dag aktivt på flere hold med å finne tiltak som holder gummigranulat fra kunstgressbaner inne på banearealet, for å hindre at granulatet finner veien ut i naturen, hjem på badet og ut i drenssystemet. Det er et stort fokus på dette innenfor idrettsmiljøet. Blant annet har Odd ballklubb i Skien plassert ut flere granulatfangere, som et prøveprosjekt. Se NRKs nyhetsreportasje om granulatfanger her: