En åpen invitasjon til VA-folket

Den norske VA-bransjen står overfor en rekke utfordringer de neste årene. Investeringer i milliardklassen, muligheter og trusler i den kommende digitaliseringen, kompetanseutvikling og sikring av bemanningstilvekst i VA-bransjen: dette er bare noen av utfordringene som bransjen må håndtere de neste fem årene.

0

VA-bransjen har mange utfordringer i årene som kommer, og de fleste løses med tilgjengelig teknologi, produkter og systemer.

– For å kunne løse disse utfordringene, er det nødvendig at hele bransjen skaffer seg opplysninger om den nye teknikken som finnes, de nye arbeidsmåtene og alle mulighetene som finnes hos leverandører, konsulenter og andre, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP.

Et viktig ledd i dette er VA og VVS produsentene VVPs egen satsing, VA Tour Norge, som består av en utstilling og en landsdekkende turné med seminarer. Hensikten er å gi kommuner og andre interessenter en kostnadsfri mulighet til å ta del i den nyeste teknikken og få informasjon om de nyeste VA-løsningene.

– Dette er VA-Norges viktigste møteplass i 2018, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP. Vi i bransjeforeningen gjør dette fordi vi vil bidra til kompetanseutviklingen på VA-området i Norges kommuner og blant alle andre som arbeider med VA. Jeg vil oppfordre alle Norges kommuner til å bruke denne muligheten til å oppdatere seg og sine ansatte. Helt uten kostnad, avslutter Bjarne Haugland.

VA Tour Norge 2018 arrangeres på følgende steder:
Stavanger, 13. mars, Clarion Hotel Air
Bergen, 15. mars, Quality Edvard Grieg
Oslo, 20. mars, X Meeting Point (tidl. Exporama, Hellerudsletta)
Trondheim, 22. mars, Scandic Lerkendal

Det er gratis å besøke VA Tour Norge og registrering finner sted på www.vatour.no