Rehabiliteringen av vann- og avløp i Asker kommune blir utført ved kombinert bruk av tradisjonell graving og No Dig-metoder, der en ikke trenger å grave for å gjøre jobben.

Skal renovere vann- og avløpsledninger i Asker

Prosjektet blir utført ved kombinert bruk av tradisjonelle graving og No Dig-metoder:

0

Asker kommune og Carl C Fon inngikk onsdag denne uken avtalen som omfatter rehabilitering av vel en kilometer (1380 m) vann- og avløpsledninger i et boligområde på Gullhella i Asker kommune. Det skal også bygges opp fortau med ny kantstein, foretas utskifting av kummer samt opparbeidelse av vei, en jobb til en verdi på rundt 31,5 millioner kroner.

– Vi er svært glade for å kunne bidra til oppgradering av vann- og avløpsnettet i Asker. Dette prosjektet som blir utført ved kombinert bruk av tradisjonelle graving og No Dig-metoder, passer oss veldig bra da vi har alle tjenester innad i NCC systemet, sier prosjektleder Terje Rødne Hansen i NCCs datterselskap Carl C.Fon AS.

Carl C Fon AS har nylig etablert seg med ett avdelingskontor i Sandvika så dette prosjektet blir ett av de første oppdragene som utføres fra denne avdelingen. Onsdag ble kontrakten signert av prosjektleder Siri-Kristin Rønnevik fra kommunen og avdelingsleder Dagfinn Evensen i Carl C.Fon.

Gir en rekke fordeler
Rehabiliteringen blir utført ved kombinert bruk av tradisjonell graving og No Dig-metoder, der en ikke trenger å grave for å gjøre jobben. NCCs fagenhet No Dig er et av landets foregangsfirma innen moderne renoveringsmetoder der en tar i bruk nye teknikker for å fornye vann- og ledningsnettverk.

Dette gir en rekke fordeler, sier prosjektleder Tage Odland i NCC NoDig.

– Det medfører at jobben kan gjøres raskere og til lavere kostnader, og med redusert transport og bruk av anleggsmaskiner som gir betydelige miljøgevinster. I tillegg unngås bruk, foredling og produksjon av begrensede ressurser som grus, pukk og asfaltprodukter, sier Odland.

– En miljøgevinst
Denne kontrakten er en av flere entrepriser i områdeprosjektet Gullhella hvor det skal investeres rundt 100 millioner kroner på å rehabilitere gamle vann- og avløpsledninger, sier prosjektleder Siri-Kristin Rønnevik i Asker kommune.

– I Gullhella-prosjektet er det i hovedsak valgt NoDig-metoder. Her er det separatsystem, tre ledninger i samme grøft, som skal rehabiliteres. Avløpsledningene skal renoveres med strømpe og vannledningen skal blokkes ut. Anleggsutførelsen er ikke fri for graving, men vi søker å minimere omfanget. Dette gir blant annet redusert massetransport/trafikk og en miljøgevinst, spesielt også for nærmiljøet, sier Rønnevik, som ser frem til oppstart og samarbeidet med Carl C. Fon.

Arbeidene starter opp i april og er planlagt sluttført i desember 2018.