Illustrasjonsbilde

Kan bli VA-samarbeid om lakseavløp

Lakseoppdrett og kommunalt VA renseanlegg vurderer samarbeid. På sikt skal det produseres 6200 tonn i landbasert oppdrett i Fredrikstad. Det er et offentlig krav om rensing av avløpet, og Frevar vurderer om de skal ta jobben.

0

Når Nordic Aquafarms anlegg Fredrikstad Seafood i desember etter planene skal dra i gang det som etter alt å dømme etterhvert vil bli landets største oppdrettsanlegg på land kan det bli Frevar* i Fredrikstad som skal ta seg av slam og spillvann fra oppdrettsanlegget.

Anlegget skal basere seg på svært høy grad av gjenbruk av vann, men noe slam fra renseprosessene og blødevann fra anlegget er vanlig, blant annet i forbindelse med ekskrementer fra fisken og eventuelt forspill.

Siden VA- og avfallsbedriften Frevar ligger rett i nabolaget har det etter hva VANytt kjenner til vært diskutert ulike modeller for samarbeid, der Frevar eventuelt skal rense utslippet.

– Det kan være at Frevar og Nordic Aquafarms kommer til å ha samarbeid. Det foreligger ikke noe konkret enda, så jeg har ingen videre info på nåværende tidspunkt, sier direktør for Frevar, Fredrik Hellström i en kommentar.

Ifølge Fredrikstad Seafoods egen hjemmeside er produksjonsmålet for anlegget 2000 tonn laks årlig for fase 1 av prosjektet, der man også skal slakte fisken lokalt.

Fase 2 innebærer å utvikle en tilstøtende industritomt på 16 mål, der det videre målet er å øke produksjonen med ytterligere 4200 tonn årlig.

Byggingen av fase 2 er planlagt å starte i 2018.

Utdrag fra utslippstillatelse

Parameter                                  Grenseverdi
Total fosfor (P,01)                       Årlig midlet renseeffekt skal være minst 90 %
3.1.2 Tillatte utslippsmengder
Parameter                                  Utslippsmengde
Total nitrogen (N.o,)                    72.000 kg/år
Total fosfor (P,o,)                         850 kg/år
BOF5                                             22.000 kg/år
NH4                                               2.800 kg/år

Renset avløpsvann skal føres ut Glomma på en slik måte at innblandingen i vannmassene skjer slik det er beskrevet i søknaden med innlagring like under sprangsjiktet.

* Frevar KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver.