Furnes kabeltrekketopp montert på kabelkum i plast fotografert under VA-Tour i Sverige.

Ny topp til kabelkum slår gnister mot VA

Furnes’ nye Premium topp til kabeltrekkekum er i ferd med å få oppmerksomhet også i VA-segmentet. Flere betongprodusenter vurderer nå å produsere en ny spesialtilpasset underdel til det nye topproduktet.

0

Furnes’ kabeltrekkekum med duo-lokk er i utgangspunktet bygget for å utgjøre den øverste delen av kabelkummer; da for trekking og kobling av kabler i urbane og trafikkerte strøk. Lokkløsningen er utstyrt med gul premium pakning, noe som forøvrig også brukes på VA lokk. Hos Furnes regner man med at 2018 kan bli et godt år for spesialproduktet. Det er særlig i forbindelse med infrastrukturprosjekter og tuneller at det har blitt tatt i bruk.

Lokk og pakning

Et viktig framskritt med den nye kumtoppen er at man vil unngå store tunge lokk, som er tunge å åpne og kan utgjøre en klemfare. Med to lokk og mellomstykke kan man velge størrelse på åpning etter behov. Premium lokkene som følger med toppen er også de samme som brukes i standard Ø650 kummer. Dette er rasjonelt i forbindelse med produksjon og lagerhold.
– Det er også lagt mye utviklingsarbeid i pakningen, og den har vi fått mye positive tilbakemeldinger på, sier Johan Refsahl, som har vært en viktig bidragsyter i utviklingen av produktet.

Johan Refsahl og Ole Kristian Aasvestad viser den digitale versjonen, som er grunnlaget for produktet.

På tradisjonelle lokk har det vært en tendens til at det legger seg et fint støv mellom lokk og ramme. Over tid og med vibrasjoner fra veibanen pakker det fine støvet seg, slik at det blir nesten som betong, og lokket blir nærmest umulig å få opp. Med den nye Premium pakningen skjer ikke det. Tvertimot bruker pakningen støvet til å bli tettere, ved at det legger seg i slissa i selve pakningen og presser den mot sidene, sier Refsahl.
Pakningen hindrer dermed også at lokk og ramme «ruster sammen» over tid og blir på den måten blir vanskelig å åpne. Premium pakningen hindrer også jern mot jern i alle retninger og reduserer på den måten både slitasje og hindrer klapring. Klapring har jo vært og er, et av de store problemene med rektangulære lokk.

Interesse

I de siste månedene er det kommet fram ønsker om å bruke dette produktet i VA-applikasjoner.
-Det er jo veldig artig at noen ser en utvidet anvendelse av produktet enn det som i utgangspunktet var planlagt, sier daglig leder Oddbjørn Maurdalen til VANytt.

Furnes’ representanter har nettopp nylig vært på VA-Tour i både Sverige og Norge og det er spesielt under denne kampanjer man har registrert en sterk interesse fra VA-segmentet. 

– Noen betongprodusenter er faktisk derfor i tenkeboksen på om de skal lage en underdel til kum som passer til denne toppen, det er jo helt topp, sier produktutviklingssjef Johan Refsahl hos Furnes.
Refsahl regner med at det nettopp er den romslige løsninger som har gjort at VA-bransjen har fått sansen for denne kumtoppen. Den er stor nok til å kunne heise ned armaturer og ventiler om det skulle være behov. Så er også premium pakningen allerede godt kjent da den brukes til alle typer runde kummer allerede, sier Refsahl.

Den nye Double kumtoppen med duo-lokk har en flytende teleskopisk ramme, som gjør at man enkelt kan justere etter veilegeme og legge toppen i flukt med veiflate eller fortau. Produktet er beregnet for alle typer trafikk.