Sweco inviterer til fagseminar om overvann

Nedbørsskader koster samfunnet mange milliarder hvert år, og dårlige eller manglende overvannsløsninger er årsaken til de fleste skadene. Sweco inviterer til lunsjmøter om overvann for å se nærmere på dette dagsaktuelle temaet.

0

– Med økende nedbørsmengder og ekstremvær blir overvanns- og flomkartlegging et stadig viktigere tiltak, sier Torbjørn Friborg. Han er VA-rådgiver i Sweco, og jobber med utredninger, prosjektering og dimensjonering av løsninger for overvannshåndtering, både i forbindelse med reguleringsplaner og i detaljprosjekteringsfasen.

Torbjørn forklarer at noen kommuner har fått øynene opp for verdien av overordnet overvanns- og flomkartlegging. – De får et godt kunnskapsgrunnlag før flommen kommer, med oversikt over hvilke områder som er sårbare og tiltak man kan iverksette. I tillegg kan man se hvilke muligheter som finnes for overvannshåndtering ved fremtidig utbygging. Danske og svenske kommuner har jobbet lenge på denne måten allerede, og vi tror dette er noe flere norske kommuner vil ønske å gjøre i tiden fremover.

Detaljerte modeller

For å kartlegge overvannsflom i urbane områder benytter Torbjørn og kollegene seg av modeller og dataprogrammer som ikke tidligere har blitt brukt til dette formålet. – Når vi jobber i disse modellene kan vi se oversvømmelsen i store byområder på en mye mer detaljert måte enn før. På lunsjmøtene skal jeg vise hvilke muligheter dette gir, sier Torbjørn.

På seminarene vil også andre overvannsrelaterte temaer diskuteres, blant annet rensing av overvann og gjenåpning av bekkelukkinger.

– Seminarene er nok først og fremst relevante for dem som jobber med dette i kommuner, men ikke bare vann og avløp. Dette er også interessant for eksempel for planavdelinger og miljøfolk. Alle som er interessert i problematikken er selvsagt hjertelig velkommen! sier Torbjørn.

For fullt program og påmelding til seminar 29. mai i Lillestrøm, klikk her.
For fullt program og påmelding til seminar 30. mai i Sarpsborg, klikk her.