Fire fornøyde deltagere på innovasjonskonferasen sist uke. Fra venstre, Asgeir Knutsen, Krüger Kaldnes AS, Stein Erik Fjeldstad (Vestfold Fylkeskommune). Christen Ræstad, siv.ing Christen Ræstad, og Jan Henrik Knudsen, Krüger Kaldnes AS og styreleder av Vannklyngen

Et samlet krafttak for innovasjon i vannbransjen

Vannbransjens innovasjonskonferanse, den sjette i rekken, gikk i i forrige uke av stabelen på Ingeniørenes hus i Oslo. Fra talerstolen hadde engasjerte foredragsholdere et samlet budskap til en fullsatt sal om ikke å bare ta i bruk mer innovasjon, men også det å tørre å satse på innovasjon i vannbransjen.

0

Konferansen bød på en rekke gode historier hvor det å bruke innovasjon ga gode og ikke minst bærekraftige løsninger. Alt fra nye renseanlegg og påkobling av stikkledninger til komponenter som har blitt attraktive på verdensmarkedet. Til tross for mange gode historier viser det seg ifølge Innovasjon Norge at kun 1,6 % av alle anskaffelser er innovative. Ambisjonene er å nå 50 %, lød det fra en foredragskollega.

Flere aktører ønsker å stimulere til mer bruk av innovasjon, ikke bare i utvikling av nye produkter men også løsninger. Det ble forsikret om at både rådgiverne og støtteordningene er klare til å ta imot flere prosjekter hvor innovasjon er sentralt. Det finnes gode støtteordninger og flere er under utvikling. Man håper nå at flere kommuner er villige til å være med på den helt nødvendige satsningen skal man få et nasjonalt løft.

Fra talerstolen kom det et ønske om et samlet krafttak i bransjen, det må gis mer plass til de innovative løsningene. Utfordringene bransjen står overfor i dag er fremtidens muligheter. Det skal investeres mangfoldige milliarder kroner i VA-infrastruktur, og dette må løses ved å bygge smart, bedre og billigere skal man få et bærekraftig sluttprodukt. Innovasjon er nøkkelen om skal man oppnå dette.

Med innovasjon kommer ny teknologi, noe som medfører nye arbeidsplasser og mulighet for eksport. Dette har de fått til i Danmark, små som store kommuner. I dag eksporteres det vannteknologi for 25 milliarder mens det i Norge er snaue 1 milliard. Her ligger det altså et «vann»vittig stort potensiale i eksportmuligheter for den som tør.

Skrevet av Martin Stensland, trainee Norsk Vann.