Feil å se trykkavløp som alternativ til minirenseanlegg

Enkelte kommuner har begynt å vurdere nett for trykkavløp som alternativ til minirenseanlegg i spredt bebyggelse. Hvis man ikke tar høyde for at trykkavløp krever ekstra infrastruktur og utvidet rensekapasitet vil man komme skjevt ut og kunne få en overraskelse. Trykkavløp og desentraliserte renseløsninger er dessuten en fin kombinasjon.

0

Etter at det nylig ble holdt et seminar i regi av Tekna og Norsk Vannforening med tittelen: «Trykkavløp eller minirenseanlegg? Hva skal man velge i spredt bebyggelse?» ser Rune Myklebust i foreningen Avløp Norge seg nødt til å gå ut med noen presiseringer, siden tittelen på seminaret kan oppfattes som misvisende.
– Ut fra tittelen på seminaret forstår man det slik at man ønsker å sammenligne disse to, og det har jeg sansen for, men bruken og eventuelle fordeler ved å velge minirenseanlegg ble overhodet ikke berørt eller nevnt på seminaret. Man må ikke blande epler og bananer, nettopp fordi trykkavløp bare gjør halve jobben, sier Myklebust.

Ja takk begge deler

Både trykkavløp og minirenseanlegg er ifølge Myklebust gode innovasjoner og løsninger for VA-bransjen. Men Myklebust minner om at trykkavløp kun dreier seg om innsamling av spillvann.
– Trykkavløp er et fint system for å samle inn spillvann med, mens et minirenseanlegg er en komplett desentralisert renseløsning, her skal man ikke blande kortene, sier Myklebust.

Nettopp mangel på helhetlig planlegging har ikke sjelden kommet for en dag etter at nye anlegg for trykkavløp har blitt etablert, ved at avløpet er blitt ført til et renseanlegg som fra før av har vært overbelastet.
– Dette må med i beregningen, ellers lurer man seg selv og fører abonnentene bak lyset, vi har dessuten sett at trykkavløp fungerer fint med mellomstore, desentraliserte renseanlegg. Det handler som regel om avstander og kostnader, totalt sett, sier Myklebust.

Rune Myklebust er leder for Avløp Norge, en organisasjon for leverandører av små renseanlegg.

Miljø for hver krone
Ifølge Myklebust bør man først og fremst se på hvor mye miljøkvalitet man får for hver krone, eller sagt på en annen måte, fjerning av fosfor og BOF. Da kommer regnestykket ofte helt annerledes ut.

– Dessverre sliter mange kommunale nett med innlekking av overvann og holder heller ikke tett. Da vil et ekstra nett med trykkavløp bli sten til byrde. Skal man vurdere trykkavløp må man ta med alle kostnader nedstrøms, derfor finnes det ikke et entydig svar på hva som er best. Det vil alltid avhenge av lokale forhold, der alle byggekostnader må tas med i begge alternativer, og man bør tenke åpent, og se alle mulige alternativer på kort og lang sikt, sier Myklebust.

Nye typer anlegg

Etter at det fra enkelte hold har vært sådd tvil om at minirensanlegg fungerer godt nok, har ferske forsøk både i felt og laboratorier en gang for alle vist at minirensanlegg fungerer meget bra. I tillegg har Norge de strengeste kravene i Europa i forhold til teknisk godkjenning og sertifisering av anlegg som tillates bruket i Norge.

– Det hersker dessverre en god del misforståelser og feil oppfatninger om minirenseanlegg. Jeg kan bare si at de har utviklet seg i rekordfart både med hensyn til virkemåte og kvalitet på anleggene, og jeg tror at minirenseanlegg er framtidens løsning i spredt bebyggelse. Dette er god økonomi å rense mest mulig på stedet, eller sagt med andre ord kortreist avløpsvann er bra for miljøet.  Med et normalt ettersyn har det vist seg at anleggene fungerer veldig bra, så det er helheten man må se på, sier Myklebust.