Iselin Nybø. Foto: Mari Halvorsen/Venstre

Blå-grønn bevilgning til rør-senter på Ås

Regjeringen bevilger 17,5 millioner kroner til «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur».

0

Samfunnet er avhengig av velfungerende vann- og avløpstjenester. En hovedutfordring i tjenesteproduksjonen er behovet for kompetanseheving og teknologiutvikling for det omfattende ledningsnettet for vann og avløp. Aktørene i vannbransjen har derfor i lengre tid arbeidet med planene om et kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås

På en pressekonferanse 8. mai offentliggjorde forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø at regjeringen gir 17,5 millioner kroner til bygging av kompetansesenteret. Midlene bevilges over revidert nasjonalbudsjett for 2018, som legges frem 15. mai, og kommer i tillegg til 2,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for et år siden.

– Statlig investeringsstøtte på totalt 20 millioner kroner har vært avgjørende for at kompetansesenteret kan bli realisert. Dette er derfor en gledens dag for både vannbransjen og for kunder av vann- og avløpstjenester, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

Avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo kommunes vann- og avløpsetat har vært en av initiativtakerne til kompetansesenteret og er leder av styringsgruppen for prosjektet. – Kompetansesenteret vil være viktig for å heve kompetansen hos ansatte i bransjen og for utdanning av studenter som bransjen trenger i årene fremover. Senteret vil også være et arnested for utvikling av ny teknologi og bedre metoder, poengterer Grande.

Total etableringskostnad for kompetansesenteret er kalkulert til 35 millioner kroner. De resterende 15 millioner kronene er forutsatt finansiert av aktørene i vannbransjens verdikjede. De som er med i samarbeidet, er kommuner, teknologileverandører, rådgivere, entreprenører, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner med NMBU i førersetet. De 10 største kommunene har allerede signalisert at de vil bidra økonomisk til etablering av senteret.

-Nå begynner jobben med å få på plass forpliktende avtaler med alle interessentene i kompetansesenteret, forklarer assisterende direktør Yngve Wold i Norsk Vann, som er sekretær for styringsgruppen. – Vi inviterer til et mobiliseringsmøte for aktørene i verdikjeden den 22. juni på NMBU. Vi er trygge på at det blir stor oppslutning om dette viktige bransjesamarbeidet, som alle vil ha nytte av, avslutter Wold.

VG omtalte denne saken først, og artikkelen kan leses her.