Flom (Foto: Carsten Seidel)

Utdaterte flomkart skaper trøbbel for norske kommuner

Svært mange bor i byer som var dømt til å bli oversvømt fra det øyeblikket de ble anlagt. Andre byer blir tatt på sengen hver gang stormfloden skyller over dem. Én ting er sikkert: I noen områder av verden er flomrisikoen økende på grunn av klimaendringer. Dette krever oppdaterte flomkart.

0

I oktober 2017 ga det respekterte legetidsskriftet The Lancet ut en studie som viste at det var 797 ekstremværkatastrofer i 2016 – en økning på 46 prosent fra 2010. Med stigende temperaturer vil vi fortsette å se mer ekstremvær årene fremover. I noen deler av verden vil grunnvannet synke, og tørke vil forekomme hyppigere. I andre deler vil regn og stormflod øke i styrke og hyppighet, regnvann vil stadig oftere fylle de tettbebygde byene våre, og elver og bekker vil bli oftere oversvømt. Likevel ser svært mange byer ut til å bli tatt på sengen hver gang vannet treffer dem.

Må kalibreres

Sist sommer ble Danmark rammet av stormflod to ganger på to uker. Cowis analyse viste da at en ekstrem stormflod som fører til en tre meter økning i vannstanden vil forekomme hvert 300. år – ikke hvert 1000–7000. år som tidligere antatt. Tilliten til eksisterende modeller er med andre ord åpenbar. Men det kan se ut som om vi stoler for mye på dem.

Når man lager et flomkart, begynner man med å lage en rent teoretisk modell basert på andre modeller og eksisterende data. For å sikre at antakelser og data er riktige, må man kalibrere modellen opp mot virkeligheten.

Det er ofte her det stopper opp. Kalibrering fører til høyere kostnader og krever mye tid – vi må vente for å se hvor forskjellige de virkelige scenariene er fra den opprinnelige teoretiske modellen.

Oftere enn hver 100 år

Når det gjelder ekstremvær, rammer virkeligheten vanligvis hardere enn forventet. Den kan ramme raskere enn forventet også. I Norge vil vi se en 50 prosent økning i regnstyrken de neste hundre årene. Men som vi har sett i Houston, kommer ikke en teoretisk 100-årsflom bare hvert hundrede år.

Når strømmen går, kan det til og med bli litt koselig en stund. Vi tenner et stearinlys og nyter et øyeblikk i frakoblet modus med familien. Når en flom rammer og tar vannforsyningen og strømmen med seg, er det ikke lenger like koselig. De blå vannmerkene på et flomkart er sjelden blå i virkeligheten. De er en blanding av vårt eget spillvann, kloakk, jord, søppel og i mange tilfeller døde dyr og bakterier.

Dette er grunnen til at man må ligge ett skritt foran værprognosene. Grundig kalibrerte flommodeller kan kreve vesentlig investering av tid og penger, men det vil koste mer hvis vi ikke er forberedte når styrtregn og stormflod treffer oss, og konsekvensene skyller over byene våre.