Peab trekker oppdragsgiver for retten i Gävle. Foto: wikipedia

Rettstvister og forsinkelse i svensk VA

Peab stevner Gävle Water for å få mer betalt for byggearbeider som man mener ikke var inkludert i den faste prisen i kontrakten. I Østersund har en kontraktskonflikt forsinket oppgradering av vannverket med 1 1/2 år.

0

En anskaffelseskonflikt mellom Purac, Malmberg Water og Östersund kommune betyr at kommunens vannverk forsinkes. Anlegget skulle stått ferdig i neste år. Kontrakten på membranfiltrering er budsjettert til 117 mill SEK. Løsningen med membranrensing ble oppdatert etter kryptosporidiumproblemene i Östersund 2010.

Anket

For ett og et halvt år siden vant Malmberg Water en rettstvist, men rival Purac anket, og hevder at referanseobjekter i Trysil som Malmbergs bruker var eldre enn fem år, som fastsatt. Purac mener at anlegget var fem år og fem dager gammelt. Nå har øverste forvaltningsdomstol kunngjort at de ikke gir en ny vurdering av saken, noe som betyr at Östersunds kommune må revurdere.
Malmberg fortsetter å hevde at Trysil kommune overtok referansefasiliteten i november 2011, mens Purac hevdet datoen for endelig inspeksjon i oktober 2011 under rettsprosessen.
– Evalueringen må gjøres om. Da gjelder det å veier ordene på gullvekt  for å unngå flere appeller, sier VAs øverste Kristina Kenning Östling til Östersund Posten.

Peab

Entreprenøren Peab trekker på sin side et av Gästrike Vattens morselskap, Gävle Vatten, inn for Gävle distrikts domstol. Årsaken er en tvist om prisen på utvidelsen av ledningsnettet i Norrlandet i Gävle. Utvidelsen av avløpsnettet i landet var svært omfattende og involverte ca 850 husstander, og de nye rørlinjene har økt Gävles  avløpssystem med omlag ti prosent.
Peab var hovedentreprenør i fase 2 av arbeidene. Under arbeidet oppsto, ifølge Peab, uventede hindringer for byggearbeidene som ikke var inkludert i kontrakten. Gävle Vatten mener derimot at disse ekstra jobbene bør inngå i kontrakten.
Konflikten gjelder nærmere bestemt grunnens beskaffenhet og det som er angitt i anbudsdokumentene.

Kilde: Cirkulation.se