Randi Erdal og Jac Van Geel arbeider med å sikre vannettet

Bergen kartlegger private anlegg 

For å sikre vannforsyningsnettet mot innslag av forurensing kartlegger Bergen kommune alle private virksomheter som er koblet direkte til det kommunale nettet. Samtidige legger man inn denne informasjonen i et nyutviklet dataprogram som skal sørge for effektiv operativ sikkerhet mot uønskede hendelser.

0

Ved trykkfall på det kommunale nettet er det alltid en risiko for at fremmede væsker og forurensning skal suges inn i drikkevannsnettet. For å sikre vannforsyningen mot at dette skal skje har Bergen kommunes VA-etat startet på en møysommelig kartlegging av private anlegg som står i direkte forbindelse med kommunens vannforsyningsnett.

Samtidig med at arbeidet foregår har man fått utviklet et dataprogram som støtter sikkerhet og beredskap i forhold til hva som finnes av ulike stoffer i private anlegg.

– Vi kjenner jo en del virksomheter fra tidligere, så disse har vi kontroll på. Mange har også installert påbudt utstyr som sørger for brutt vannspeil for å hindre at forurensning skal kunne havne på nettet. Vi går gjennom offentlige register og ser nøye på næringskoder. Det vi er ute etter er eksisterende bedrifter der vi ikke kjenner forholdene. Vårt mål er at ingen skal kunne forvolde forurensning av drikkevannet, sier Randi Erdal.

Risiko

Det finnes en rekke eksempler fra litteraturen på at kortvarig undertrykk i vannforsyngsnettet har ført til at forurensing har blitt sugd inn i nettet, og deretter blitt distribuert til abonnentene. Det klassiske eksemplet er den kommunale pumpestasjonen der en vannslange som brukes til spyling blir liggende nede i sumpen. Ved et trykkfall er det en risiko for at kloakk kan suges inn i nettet, og føre fil forurenset drikkevann.

Bergen Kommune har i flere år pålagt virksomheter å sørge for sikkerheten med såkalte brutte vannspeil, men utfordringen er at man ikke fullt ut har oversikt.  Derfor har Bergen kommune i tillegg til den møysommelige kartleggingen i samarbeid med datavarehuset Powel utviklet et program som kan støtte kommunen i dette arbeidet. 

Kartlegging og oppfølging

Løsningen som er utviklet som et samarbeid mellom Bergen kommune og Powel er en modul kalt «Tilbakestrømning» som inngår i den nye løsningsporteføljen «Private anlegg» fra Powel.
Porteføljen gir kommunen anledning til å dokumentere og følge opp alle typer av private VA-installasjoner som kommunen har et myndighets- eller forvaltningsansvar overfor. Tilbakestrømningsmodulen er utformet etter Norsk Vanns anbefaling og skal hjelpe kommunene med å sikre at alle abonnenter som er koblet til vannforsyningsnettet har installert riktig utstyr slik at man minimerer risikoen for denne type hendelser.

I modulen

Løsningen som Powel har utviklet er dessuten mye mer enn en ren dokumentasjonsløsning.

– Vi tilbyr en løsning som støtter brukeren i alle faser som kartlegging, risikovurdering og oppfølging av virksomheter for å sikre at alle har rett utstyr og at utstyret vedlikeholdes over tid. Løsningen inneholder blant annet integrasjon mot foretaksregisteret, digitale spørreskjema for innsamling av data, integrert saksbehandling med kobling mot arkiv og digital driftsrapportering for eiere av utstyr, forteller produktsjef Ståle Johannessen i Powel.

Full oversikt

Løsningen brukes dermed til å registrere informasjon slik at man har en database over alle private anlegg, og kan brukes som en kommunikasjonsplatform når kommunen har behov for det. Dette behovet kan for eksempel oppstå i forbindelser med arbeider på nettet, der man bør ta forholdsregler og kommunisere med aktuelle private aktører som er koblet til. 

– I forhold til tilbakestrømning bør kommunene vite mer om hva de private virksomhetene beskjeftiger seg med, hvilke kjemikalier og væsker som brukes på stedet, nettopp for å kjenne og forebygge mot fare og risiko, avslutter Johannesen.