Administrerende direktør Audun Grønnerud i Brdr Grønnerud AS

Recover kjøper tradisjonsrik VA-bedrift

Recover Nordic AS etablerer virksomhet innen industritjenester i Norge gjennom oppkjøp av Brdr Grønnerud, totalleverandør av tjenester innen avløpsproblematikk og innsamling av septikslam, herunder kvalitetssikring av nyanlegg, og tilbyr i tillegg spesialiserte tjenester innenfor krantransport og håndtering av oljetanker og -utskillere.

0

Selskapet betjener årlig mer enn 300 offentlige og private kunder i Oppland og Hedmark fra sin base på Gjøvik. Selskapet består av 30 ansatte og disponerer ifølge selskapet selv det mest avanserte utstyret som anvendes innen sine tjenesteområder. Brdr Grønnerud har en historie innen septikbransjen som spenner over nærmere 70 år.

Administrerende direktør Audun Grønnerud i Brdr Grønnerud uttaler at «med salget til Recover Nordic har vi nå muligheten til å nå ut til et bredere marked og dermed vokse i et marked med stadig større aktører. Som en del av en stor og landsdekkende organisasjon får vi nå større muskler til å videreutvikle Brdr Grønnerud i fellesskap med Recover Nordic».

Brdr Grønnerud vil inntil videre fortsette som et selvstendig datterselskap av Recover Nordic. Det er ikke planlagt noen umiddelbare endringer og selskapets ledelse, organisasjon og virksomhet vil fortsette som før.

Administrerende direktør i Recover Nordic, Vegar Kristoffersen, uttaler at «vi har i lengre tid ønsket å etablere oss innen industritjenester i Norge og gleder oss over at vi nå har lykkes med dette gjennom oppkjøpet av Brdr Grønnerud. Med dette oppkjøpet får vi et veldrevent industritjenesteselskap med en god ledelse og en erfaren organisasjon, det beste utstyret, samt høy kompetanse og et godt renommé i markedet. Med oppkjøpet etableres ikke bare virksomhet innen industritjenester, men vi tilføres også tung kapasitet innenfor skadesaneringsområdet som kan settes inn ved eksempelvis kraftig regnskyll eller oversvømmelser».

 

Recover Nordic Group
Recover Nordic Group er en leverandør av skadesanerings- og industritjenester med 630 medarbeidere er ansatt i Norge. Recover Nordic hjelper døgnet rundt forsikringsselskaper og deres kunder samt det offentlige, boligselskaper, industrivirksomheter og virksomheter i marine-/offshoresektoren med skadesanering og rekonstruksjon etter brann-, innbrudd-, storm- og vannskader, mv. Utover dette håndterer Recover Nordic alle former for industri- og spesialtjenester innen rengjøring, sanering og desinfeksjon.