Leverer ferdig monterte kummer med dokumentasjon

Brødrene Dahl forenkler prosessen ved bestilling og montering av vannkummer. Med digitale verktøy for konstruksjon og tilrettelagt verksted for montasje skal man levere komplette løsninger, klar for montering i felt, med dokumentasjonen som skal til.

0

Det produseres ikke få kummer til det norske vann-nettet, enten det er nyanlegg eller rehabilitering. Løsningene varierer stort og ofte dreier det seg om et puslespill av komponenter som skal settes sammen til et funksjonelt hele, der både sikkerhet og praktiske forhold skal ivaretas.

-Vi har sett at vi kan gjøre det enklere for kunden ved å tilby ferdige løsninger, der alt er skrudd sammen riktig og er klappet og klart til å settes på plass, forteller Rune Norland Johnsen, leder for BD Solutions, en virksomhet i regi av Brødrene Dahl som nå satser på VA. Målet er å tilrettelegge og gjøre oppgaven enklere for kunden ved å tilby alt ferdig montert.

BD Solutions har allerede innarbeidet en slik praksis innen vannkraft og samferdsel. Nå er turen altså kommet til VA og man har allerede en rekke leveranser bak seg.

I tillegg til at vi som vanlig leverer komplette prosjektpakker kan vi også tilby å ta oss av det å tegne ut kummene, ved å modellere de i 3D, slik at kunden får et vå virkelig som mulig inntrykk av hvordan det blir, forklarer Norland Johnsen.

Nettopp å lage tegninger i 3D har vist seg svært nyttig. Det kan bli trangt om plassen for personell når all innmat endelig er kommet på plass og kummer skal vedlikeholdes i framtiden. De kan dessuten variere stort i utforming, slikt at det på forhånd er vanskelig å se hvordan det vil bli.

– Vi prosjekterer «as built» i 3D der alt er som det blir, da ser man hvor mye plass det er igjen. Dette gir kunde og brukere en ekstra kontroll med resultatet. Tegninger i 3D er naturligvis også fint å ha som dokumentasjon og for de som skal skru det sammen her på verkstedet. Vi monterer etter kravene i VA-Miljøblad 112, med riktige momenter på alle bolter og skruer. Dette er ikke bare en rasjonell måte å gjøre det på, det vil reduserer mulighetene for avvik, siden vi står innendørs på et oppvarmet sted og utfører, sier Norland Johnsen.

Konstruktør Oleksandra Shelestina og Rune Nordal Johnsen tar seg av både å tegne ut og levere kummer med ferdig innmat.

Monteringen foregår på BDs sentrallager på Langhus der man har alt utstyr som skal til for bearbeiding og pre-fabrikasjon og montering av produkter i plast – og betongkummer.

– Her freser vi hull til gjennomføringer, setter på plass ventiler og andre instrumenter slik det skal være, klart til å heises på plass og oppkobling, forklarer Norland Johnsen.

BD Solutions består i dag av personell med kompetanse innen prosjektledelse ved siden av  teknisk personell med spisskompetanse på produktene. Prosjektene blir dermed sikret god kvalitet og funksjonalitet av leveransene iht. krav og nødvendig dokumentasjon, som VA-Miljøblad 112.

Et viktig moment i satsingen er naturligvis å spare kundene for tid og heft. BD har allerede logistikken på plass gjennom et tett samarbeid med produsentene, slik at man kan skaffe til veie alt som trengs på kortest mulig tid.

Ved siden av tegninger i 3D utarbeides komplette byggetegninger med stykklister som viser alle komponenter med nødvendig informasjon (f. eks. NRF nr.) Dette brukes i forbindelse med bestilling av komponenter og montering som kvalitetssikring i prosjektet, og er nyttige papirer å ha for kunden i framtiden i FDV-opplegget.

– Det er ikke alle komponenter som er standardiserte mellom de forskjellige produsentene og her er det mulig å trå feil. Ved at vi tar ansvar for hele leveransen vil man ikke kunne oppleve dette, og unngå unødige forsinkelser i byggeprosessen, sier Norland Johnsen.

Levering av komplett montert løsninger skjer til avtalt destinasjon når kunden har behov for det. 

– Dersom man selv ikke har folk tilgjengelig kan vi i BD Solutions kan assistere kunden under installasjon om ønskelig, og vi skaffer til veie verktøy som skal til, avslutter Norland Johnsen.