Kart over Trondheim fra 1898, med den nye bydelen Lademoen innfelt.

Trondheim går for flere digitale tjenester med automatisering

Leveransene fra Norkart til Trondheim kommune vil være en viktig del av utviklingen av neste generasjon digitale fagsystemer innen kommunalteknikk.

0

Trondheim kommune har valgt Norkarts programvare KOMTEK for de neste åtte årene.

Leveransene fra Norkart til Trondheim kommune vil være en viktig del av utviklingen av neste generasjon digitale fagsystemer innen kommunalteknikk. Trondheim kommune har kjørt en grundig prosess gjennom offentlig anskaffelse og Norkart har signert en avtale om bruk av KOMTEK for forvaltning av eiendomsskatt og vann og avløp i Trondheim kommune.

Dette vil være et paradigmeskifte der vi går fra at saksbehandler gjør jobben og bruker forvaltningsløsningen som et verktøy til at det er dataene som gjør jobben og saksbehandler som kun går inn og håndterer det som krever skjønn og ikke kan automatiseres, sier Magnus Solberg, innovasjonsdirektør i Norkart.

Trondheim kommune har funnet Norkart som den beste leverandøren i dette markedet, og for kommunen har det vært viktig å få til nye digitale tjenester og langt mer automatisering, også til innbyggerne gjennom mer selvbetjening, dialog og åpenhet.

– Avtalen er veldig viktig for oss i Norkart og vi skal gjennom leveransene til Trondheim utvikle neste generasjon fagsystem innen kommunalteknikk, sier Solberg.

Avtalen mellom Trondheim kommune og Norkart har en verdi på 12 millioner kroner.