OPPFORDRER: Vitek-sjef CC Sibbern håper det nye kompetansesenteret skal bidra til at det blir mer bredde i vannbransjen. – I dag spiller vannbransjen femmerfotball. Vi må gå til elleverfotball, sier han.

– Glem ikke det praktiske fagarbeidet

22. juni ble det avholdt et større bransjemøte i Vitenparken ved NMBU på Ås, med over 80 deltakere fra hele vannbransjens verdikjede. Hensikten med møtet var å informere om status i arbeidet med «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur» og mobilisere til et spleiselag for sluttfinansiering av senteret.

0

Møteleder var assisterende direktør Yngve Wold i Norsk Vann, som innledningsvis viste en informasjonsfilm om senteret, som var produsert til anledningen. Norsk Vann og NMBU ønsket velkommen til møtet med innledningsvise appeller ved henholdsvis direktør Toril Hofshagen og prorektor Øystein Johnsen. Leder av styringsgruppen for etableringsprosjektet, avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo kommune, orienterte om bakgrunn, historikk og status i arbeidet med senteret.

Leder av Stortingets energi- og miljøkomite, Ketil Kjenseth (V), oppfordret bransjeaktørene til felles satsing, for å bygge kompetanse for fremtiden både kapasitetsmessig og kvalitetsmessig. Deretter var det innlegg fra sentrale brukergrupper av et kompetansesenter om deres forventinger til nytteverdi: Per Øystein Funderud i Asker kommune, Arve Heistad ved NMBU, Bjarne Haugland i VA- og VVS-produsentene (VVP), Tom Baade-Mathiesen fra Norconsult, Peer-Christian Nordby i Rørinspeksjon Norge (RIN) og Tore Andreas Larsen fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

En spontan appell ble også holdt av Vitek-sjef Carl Christian Sibbern som advarte mot at det nye nasjonale kompetansesenteret for vannbransjen skal bli et senter bare for ingeniører.
– Vi må huske på mannskapene i grøfta når vi bygger opp et nasjonalt kompetansesenter for bransjen vår, sier Sibbern, som ga sin støtte til prosjektet men etterlyste et bedre opplæringstilbud for alle de som jobber i grøfta.
– Akkurat som det ikke fantes noe utdannelse for de første kjørelærere, så er det mange disipliner innenfor vår bransje som mangler et opplæringstilbud. I Vitek er vi opptatt av å ha sertifisert mannskap, og vi ser at det er behov for å få utviklet flere fagbrev.

Sibbern var videre opptatt av at det utarbeides en god finansieringsmodell og poengterte at det i dag er en utfordring at vannbransjen er dominert av noen få store aktører. Han hadde gjerne også sett av fagbevegelsen hadde vært representert på informasjonsmøtet.

Etter de innledningsvise presentasjonene, var det fremleggelse av planene for eierstruktur, organisering, finansiering og fremdrift for bygging av kompetansesenteret ved rådgiver Sjur Tveite og møteleder Yngve Wold. Fagleder Trond Alm fra NORVA24 informerte om hvordan eksisterende vann- og avløpsinfrastruktur for bygningene på Campus Ås kan tjene som demoanlegg med mange ulike rørkvaliteter av ulik alder.

I løpet av dagen kom det frem et stort engasjement for å bidra kollektivt til at senteret blir en vellykket satsing. Det skal nå jobbes videre for å få på plass avtaler med de ulike aktørene, både når det gjelder investeringsbidrag og aksjonæravtaler.
Avslutningsvis var det omvisning på Campus Ås, inkludert til tomten som er reservert for «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur».