Eksempel på resirkulert oppdrett: Wiki

Egenkapitalen borte etter underskudd i Krüger Kaldnes

Har tapt penger på prosjektene. Det franske morselskapet blir nødt til å sikre finansiering ut året.

0

Krüger Kaldnes har ved siden av kommunalteknikk satset stort på fiskeoppdrett. Oppdrettere har stått i kø for å bygge landbaserte anlegg for produksjon av storsmolt og matfisk de siste årene. Et stikkord har vært resirkuleringsteknologi, såkalt RAS. En av leverandørene som har spesialisert seg på dette er sandefjordfirmaet Krüger Kaldnes.

Men det har ikke gått knirkefritt. Fasit for 2017 er et netto underskudd etter skatt på 20,5 millioner kroner. Dette skriver nettavisen ilaks.

Stor gjeld
Egenkapitalen var ved årsskiftet negativ med 3,6 millioner kroner, mens gjelden beløp seg  til 261,3 millioner kroner.

Regningen plukkes opp av eieren. Krüger Kaldnes er 100 prosent eid av det franske Veolia-konsernet.
«Selskapet har en solid ordrereserve og forventer positive resultater i årene som kommer. Veolia Water Techologies S.A. har gjennom support letter bekreftet at morselskapet vil bistå med nødvendig finansiell støtte for å sikre driften i den kommende regnskapsperiode frem til 31.12.2018″, heter det i Krüger Kaldnes’ årsberetning.

«I årene 2016 og 2017 har selskapet investert i utvikling av nye løsninger for akvakulturmarkedet og generell kostnadseffektivisering. Dette vil gi stor effekt i den kommende periode», står det videre