Johnny Østvang forklarer måleteknikk

Nytt praktisk seminar i måleteknikk

Å måle og analysere væskestrømmer blir stadig mer aktuelt, enten man ønsker en skarpere styring på prosessanlegg eller man skal dokumentere overløp til miljø. For å fylle behovet for praktisk trening og teori legger nå Krohne ut på en liten seminar-runde til fire byer.

0

Ved siden av å friske opp teorien bak måleteknikk legges det opp til praktiske øvelser på medbragte rigger, slik at man kan blir bedre kjent med instrumentene og hvordan de virker.

– Det er mye forespørsler for tiden, og særlig innen overløpsmåling. Dette har å gjøre med at det er satt krav til dokumentasjon fra myndighetene. For å få dette riktig trenger man en viss måleteknisk kunnskap og helst litt praktisk forståelse. Det er bestemte prosedyrer man skal følge, dokumentasjon osv, det er altså krav til hvordan dette skal gjøres, både for å få det rett og slik det kreves etter forskriftene, sier Jonny Østvang, kursansvarlig hos KROHNE.

Rigg og radar
I forbindelse med kurset har da også Østvang latt bygge en ny rigg, der man kan bli kjent med å gjennomføre målinger på reelle strømmer. 

– Et annet tema i tiden er nivåmåling med radarteknikk, og her har det vært gjort mye forskjellig opp gjennom. Det er ikke enkelt og jeg kommer dessuten til å fortelle om de feilene jeg selv har gjort, det er noen, sier Østvang.

Man legger altså opp til både teoretisk gjennomgang og praktisk trening.
– Det er viktig at man får lov til å prøve seg og trykke og ta litt på utstyret. Vi skal gå inn på hvordan man setter opp målerne, diagnostisering og feilsøking samt eventuelle kilder til feilmåling, sier Østvang.

Lærer mer
Erfaring viser nettopp at de som har noe trening med målere får en brattere læringskurve på egenhånd og kan lettere ta i bruk support fra Krohne, når det måtte være behov.

– Jeg har store forventninger til bruken av rigge, den har både bend og retts trekk. En del av den er viet til mengdemåling mens den andre går på analyse, alt dette er relevant innen både VA og industri. Her vil det også gå på måleteknikk innen turbiditet, pH og ledningsevne, forklarer Østvang, som forøvrig er kjent som mangeårig leder av Flow-skolen.

Det praktiske seminaret holdes i Moss, Hamar, Kristiansand og Bergen. Etter jul legger man opp samme kurs i andre byer.

– Flow skolen har fått en søster også. Vi planlegger et kurs innen nivå, trykk og temperatur. Her blir det trolig som ved Flow-skolen kurs både her hjemme og i utlandet. Det kan bli i Syd-Frankrike eller i Duisburg, begge steder der Krohne har produksjon, forteller Østvang.

(last ned brosjyre)