Slik vil bygget bli seende ut en gang ut i neste år. Foto: Castellum

Regnvann skal spyle toalett til tusen

I Örebro bygges nå det største anlegget hittil med bruk av regnvann til spyling av toaletter.  Økende knapphet på vann og et ønske om å bygge miljøvennlig ligger bak initiativet. 

0

Neste år vil City Pass-kontorkomplekset stå ferdig i sentrale Örebro, med Sveriges første store prosjekt der toaletter skal spyles med regnvann. Til sammen er det snakk om 1000 toaletter som skal gå på regnvann. Å bruke regnvann til dette er svært sjelden og en del av eiendommens miljøprofil, ifølge prosjektutvikleren på eiendomsutviklingsfirmaet Castellum, Anna-Lena Fredin.

– Andre egenskaper som går på bærekraftig utvikling er miljømerket oppvarming, fjernkjøling og bruk av elektrisitet med grønne sertifikater. Fasaden vil bli utstyrt med solceller og bygget får  sertifisering som Green Building. Vi har også et sosialt bærekraftprosjekt knyttet til prosjektet, sier Fredin til nettstedet Circulation.

For eiendomsutvikler Castellum er dette den største bygginvesteringen noensinne. Bygningen består av fire likesidede trekanter knyttet sammen av en glasspassasje i øst-vest og nord-sør retning, og kan med litt fantasi lignes med et skip fra en Star Wars-film.

Anna-Lena Fredin forklarer hvordan ideen om å bruke regnvann for wc spyling skjedde.

– Vi satt sammen og snakket om hva vi kunne gjøres for å gjøre prosjektet så bærekraftig som mulig, og det var i starten at ideen om gjenvinning av regnvann kom opp. Vi og våre konsulenter undersøkte det videre, og vi mottok ytterligere informasjon fra Ekocentrum i Göteborg, hvor et lignende anlegg var under utprøving, forteller Fredin til Circulation.

Systemet er basert på innsamling av regnvann fra de fire hustakene til totalt 26 takbrønner. Det totale takområdet er over 2.400 kvadratmeter, og beregnet regnvannsvolum er ca. 1500 kubikkmeter per år.

Vannet strømmer gjennom en felles linje ned til garasjen der den ledes gjennom et takmontert rør til et magasin utenfor bygget. Utjevningsmagasinet – som vil ha et volum på 180 kubikkmeter – vil bli støpet på plass til frostfri dybde. Derfra pumpes vannet i en mindre tank. Fra denne mindre tanken pumpes vannet til en separat vannrørledning til WC-ene.

For å opprettholde trykket brukes en hydrofor. Det er 16 toaletter i hver etasje (bygget har syv etasjer), delt inn i grupper på fire i de fire trekanter. Til hvert toalettrom vil det derfor være to rør med kaldt vann, en til servant og en for toalett.

Kontorbygget Citypassagen i Örebro vil inneholde moderne kontorer med plass til 1000 arbeidsplasser og bli en kontorbygning med en miljøprofil. For å oppmuntre sykling vil det være sykkeloppbevaring, omkledningsrom og dusjer.

– Vi må alle tenke på hvordan vi bruker vann, sier Per Gawelin, forretningsområdesansvarlig i Castellum, Örebro. Og nå som vannmangel er et høyt problem her i Örebro, ser vi at vi tenkte riktig.