Slår salget i Norden sammen med Storbritannia og Irland

For å styrke sin posisjon fremover slår Grundfos de Nordiske salgsselskapene sammen med selskapene i Storbritannia og Irland. Dette vil dermed danne det største salgsområde i Grundfos sammenheng med en omsetning på ca. 4 mrd. NOK og 650 medarbeidere. 

0

Truls Lystang er fra 1. oktober 2018 ny sjef for Grundfos salgsselskaper i Nord Vest Europa, som det nye området vil hete.
Ett år etter Lystang tok over rollen som leder for Grundfos sine nordiske salgsselskaper venter neste utfordring med å lede det som internt i Grundfos vil bli North West Europe area. Lystang vil fortsatt ha det øverste ansvaret for det Norske salgsselskapet.

– Oppgaven blir å sikre at vi fremover vil fremstå som et enda bedre alternativ for våre kunder ved å tilby sterkere support rundt våre lokale salgsselskaper samtidig som vi sikrer nødvendig tilgang på nye kompetanser tett på kundene. Den digitale utviklingen rundt oss skjer raskt, og Grundfos ønsker å være helt i forkant – det vil gi oss mange nye muligheter for å utvikle og styrke vår forretning samtidig som det stiller store krav til alle deler av organisasjonen, sier selskapet i en pressemelding.

– I det nye området  får vi samlet de selskapene som sitter på de største markedsandelene innenfor de 3 segmentene VVS, VA og Industri som gir oss en helt unik mulighet til å dele erfaringer og sikre at vi på tvers av de 3 segmentene fortsetter den gode utviklingen og salgsveksten fremover sier Lystang.

Det danske konsernet har vært i en veldig positiv utvikling de siste årene og befestet situasjonen som verdens største pumpeprodusent, og neste kapittel i form av en 2025 strategi er godt i gang.

Truls Lystang

Detaljer vil ikke Lystang dele, men FNs bæredyktige utviklingsmål (SDG) 6 og 13 vil stå sentralt samtidig som digitalisering og selskapets fokus på vann vil komme enda tydeligere frem. En ting vil Lystang gjerne dele er at North West Europe vil ha et offensivt fokus fremover på alle markeder og fremstå som en enda bedre leverandør for våre kunder og samarbeidspartnere.

Grundfos er en global leder innen avanserte pumpeløsninger og en drivende aktør innen vannteknologi. Selskapet bidrar til global bærekraftighet gjennom å utvikle ny teknologi for vannhåndtering som forbedrer livet til mennesker og planeten vi lever på. Kjernevirksomheten er dermed nært knyttet til bærekraftmålet og hvordan vi anvender vann og håndterer vannkvalitet. Grundfos har omtrent 18.000 medarbeidere som jobber i 56 land rundt om i verden.