Terje Sandstad og Halvor Myhrvold fra Ullensaker kommune på byggeplassen for å ta den spesialbygde kummen i øyensyn.

Vanntett kum i PE til fuktige omgivelser på Jessheim

Med finkornet sand i grunnen er det enkelt å bygge infrastruktur til nye boligfelt på Jessheim. Men høyt nivå på grunnvannet gjør at man går for vanntett kum til hovedvannforsyningen. For å sikre resultatet er kryss montert i kum på forhånd og alt sveiset tett.

0

Jessheim er et vekstområde og etterspørselen etter eneboliger er stor. Så stor at entreprenør Grefsen Eiendom kan selge de 13 nye enhetene uten å bruke en krone på hverken annonsering eller meglere.

Enkelt men fuktig

Å bygge i dette området er en drøm for entreprenør, grunnforholdene er ukompliserte og forutsigbare, siden grunnen består av sand i samme gradering som i en klassisk sandkasse. Det eneste spesielle ved området er en relativt høy grunnvannstand, som erfaringsmessig har skapt problemer med innlekking i betongkummer. Målinger viser at grunnvannet står like oppunder vanlig grøftedyp.
– På steder som dette og med dype kummer er en tett kum det eneste rette, så dette ser alle tiders ut. Dette ønsker vi oss mer av. Ved siden av at armaturet får betraktelig lenger levetid blir det prima arbeidsforhold for driftsfolka våre, som før eller siden skal ned i kummen og utføre arbeid, forteller byggeleder Terje Sandstad i Ullensaker kommune til VANytt.
Sandstad er på byggeplassen sammen med Halvor Myhrvold for å ta den spesialbygde kummen i øyensyn.
– PE er et godt materiale, det står i 100 år og vel så det, sier Sandstad.

Duktilt støpejern

Selve PE-kummen kommer ferdig produsert fra Uponors verksted i Fristad, og er laget etter tegning fra byggherre. Den er produsert i Weholite rør, som er et dobbeltvegget PE rør. Alle rørstusser er montert på ventilkryss og trukket ut gjennom kumvegg, for så å bli sveiset både på innside og utside av kumvegg. Da får man en tett løsning samt en ekstra forankring av rørene i kummen.
– Egentlig skal jo rørmaterialet på ledningen løpe helt fram til ventilkrysset, men siden det er duktilt støpejern er som kjent ikke dette mulig å få tett. Derfor har kummen ferdige stusser med flens i PE- som skjøtes inn på eksisterende ledning med muffer. Det er en helt grei løsning, som gjør det mulig å få til en vanntett kum, sier Sandstad.
Om noen dager skal man koble ut vannet i eksisterende tilførselsledning, kappe ut et stykke av  ledningen og koble stussene på kummen fra to sider. 
Rørlegger Roger Martinsen og Sæmundur Thor fra Bråthen Rør på Jessheim monterer muffe på den ene av flensene. Den andre muffen skyves rett inn på eksisterende vannledning i duktilt støpejern.
– På grunn av trykket på tilførselsledningen bør man skru av vannet før man begynner å grave, ellers kan røret begynne å danse i grøfta, forklarer den erfarne rørlegger Martinsen.

Rørlegger Sæmundur Thor og Roger Martinsen fra Bråthen Rør på Jessheim monterer muffe på den ene av flensene.

Ferdig montert

I verksted hos Uponor ble også konsoll til ventilkryss støpt ned i en 20 cm betongkake med dobbel armering innvendig, og så festet krysset i denne. Etter at alle rørstusser var montert på krysset ble gjennomføringene altså lukket igjen med sveising.
– På denne måten blir det en enkel jobb for entreprenør å få kummen raskt i drift. Det blir også en smal sak for rørlegger å koble det hele sammen. Dette har vi gjort i flere andre sammenhenger der det til tider er mye vann i terrenget eller grunnvannsnivået er høyt, forteller distriktsleder Kenneth Gjenga hos Uponor til VANytt.

Ved siden av tilførsel på begge sider og gren ut til andre fordelingskummer er det også montert på to stikkledninger direkte på krysset, dette for å forsyne de to nærmeste boliger.
Bunnen av kummen består av 30 mm PE-plate som går ut på sidene, og som sørger for forankring i massene. Bunnplaten har ekstra støtteknekter mellom kumbunn og kumvegg. Kummen veier i overkant av 2 tonn.

Stadig flere

Uponor har ifølge Gjenga levert flere slike vanntette skreddersydde kummer, blant annet et antall til Engerdal kommune, Lindesnes kommune og andre leveranser på sørlandet. Årsaken til at løsningene ble foretrukket i disse anbudene var at kummene nettopp var tette, selv om prosessen med godkjenning etter VA mvljøblad 112 ennå ikke var ferdig gjennomført.
I forbindelse med godkjenningen, som nå er i orden, er det gjennomført tester hos de teknologiske laboratoriet Rise i Sverige. Den tette kummen er nå typegodkjent for inntil DN 200 ventilkryss.
– Ofte plasseres kummer i terreng i tilknytning til grøfter og vassdrag, og ikke sjelden er det i denne forbindelse snakk om høy grunnvannsstand, overvann eller flomperioder. Med en ny klimahverdag ser vi at kommunene stadig oftere etterspør tette kummer, sier distriktssjef Kenneth Gjenga hos Uponor.