Toril Hofshagen har satt et tydelig preg på norsk VA-bransje.

Toril Hofshagen går over i ny stilling i NVE

Etter 18 engasjerende år i Norsk Vann, vil direktør Toril Hofshagen fra februar 2019 ta fatt på nye utfordringer. Hun starter da som regionsjef for Region Øst i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

0

– Jeg vil takke Toril for en flott innsats for Norsk Vann gjennom mange år, sier styreleder Robin Kåss. – Toril har stått på for en positiv utvikling av så vel Norsk Vann som av vannbransjen i Norge, i et godt samspill med Norsk Vanns medlemmer og samarbeidspartnere. Det er også et viktig arbeid hun skal ta fatt på i NVE for å sikre samfunnet mot flom og skred. Jeg ønsker henne lykke til i den nye jobben.

– Det blir en spennende utfordring å gå fra arbeid med vann og avløp på nasjonalt og europeisk nivå til arbeid med flom- og skredsikring på regionalt og lokalt nivå, sier Toril Hofshagen. – Det handler uansett om det viktige vannet for min del. Men jeg vil savne de mange flotte kollegaene i vannbransjen og i Norsk Vann, samt det meningsfylte samspillet med politikere og samarbeidsorganisasjoner.  Men det er en tid for alt, og det er et privilegium å kunne gå fra en jobb jeg fortsatt brenner for, til en ny jobb som garantert også vil bli engasjerende.

– Først har jeg en aktiv høst foran meg sammen med styret og kollegaer i Norsk Vann, der vi skal jobbe med en rekke interessepolitiske og faglige saker, samt implementere ny strategiplan fra 2019, forteller hun.

Styret i Norsk Vann vil nå starte rekrutteringsprosessen for å få ansatt en ny direktør.

– Styret håper å få mange gode søkere til stillingen, da Norsk Vann er en veldrevet organisasjon med godt omdømme, forteller styreleder Robin Kåss.

Hofshagen tiltrer stillingen 18. februar.

– Toril har bred kompetanse og erfaring som vil være veldig nyttig for NVE.  Hun er også vant til å jobbe i tett samspill med kommuner og andre myndigheter. Vi gleder oss til å få Toril med på laget, sier Grethe Helgås, fungerende direktør i Skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

Toril Hofshagen er 54 år og bor på Hamar. Hun er utdannet sivilingeniør bygg og anlegg ved NTNU og har senere tatt etterutdanning innen limnologi, miljøfag og ledelse. Hun har erfaring fra blant annet Oslo kommune, Statens forurensningstilsyn, Statens institutt for folkehelse og har nå jobbet i mange år i Norsk Vann (tidl. NORVAR). Siden 2014 har hun vært direktør for Norsk Vann med ansvar for 20 medarbeidere samt budsjett og resultatansvar. Norsk Vann er en interesse og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge, og har blant annet engasjert seg i overvannsproblematikk.

– Jeg ser fram til å bli enda bedre kjent med NVE, og til å samarbeide med dyktige kollegaer i det viktige arbeidet med å kartlegge og sikre Norge mot flom og skred, sier Toril Hofshagen.