Illustrasjonsfoto: Pixabay

Klart for VA-dagene i Midt-Norge

Vil skape en samlingsplass for VA-bransjen i Midt-Norge:

0

På konferansen får du høre om hva Bodø vannverk gjorde da de fikk innbrudd i vannbehandlingsanlegget, du får lære mer om mikroplast og om dette er et problem for vannbransjen, samt lære om hoppekreps og hva det gjør med reservevannet vårt.

Formålet med konferansen 23.–24. oktober er å lage en samlingsplass for hele VA-bransjen i Midt-Norge. Målet er at ulike aktører (kommuner, konsulenter, leverandører og universitet/høgskoler) møtes for faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

– VA-dagene favner bredt, og skal være den naturlige møteplassen for både planleggere og driftsoperatører, sier forskningsleder Maria Barrio i SINTEF Byggforsk.

Fra innbrudd til hoppekreps
På programmet står blant annet innbruddet på vannbehandlingsanlegget til Bodø vannverk, samt IT-sikkerhet og risikoanalyse for driftskontrollsystemer. Vi får vite om mikroplast er et problem for vannbransjen i Norge, og hvordan ressursene fra avløpsslammet kan brukes. Utfordringer knyttet til reservevann – blant annet hoppekreps – blir også et tema.

Konkurranse
Den regionale semifinalen i kåringen av Midt-Norges beste drikkevann finner også sted på konferansen. Det blir konkurrert i to klasser; grunnvannsanlegg og vannverk med overflatevasskilder.

Konferansen arrangeres 23. og 24. oktober på Scandic Hell, Trondheim.