Svenske apotek bekymret for utslipp

Det svenske apotekforbundet er bekymret for legemidler som ikke brytes ned i offentlige renseanlegg. Apotekene ber kundene utvise forsiktighet i bruken av visse legemidler, som inneholder diklofenak på grunn av frykten for skader i miljøet. Stoffet kan føre til skader på levende organismer.

0

Det svenske apotekforbundet er bekymret for miljøvirkningen av diklofenak, et legemiddel som blant annet finnes i Voltarén, som også selges i Norge. Derfor advarer man nå kundene mot overdrevet bruk. Stoffet frigjøres nesten uforandret i vannmiljøet.

Fra 3. oktober vil hyllefelter på svenske apotek informere kunden om at stoffet har en negativ innvirkning på miljøet og bør brukes med forsiktighet. Avtalen gjelder både salg i butikken og e-handel gjennom medlemmer av det svenske apotekforbundet.

Diklofenak er et populært analgetisk legemiddel som for tiden selges på apotek og i annen handel. Det svenske apotekforbundet mener at diklofenak i noen tilfeller er en god medisin for å hjelpe mot smerte, men at stoffet også har en miljøpåvirkning som kundene skal informeres om.

– Apotekets kompetente medarbeidere vil hjelpe kundene til å velge riktig reseptbelagte legemidler hver dag. Vi kan se at miljøpåvirkning er viktig for flere og flere apotek og industrien vil bidra til å redusere stoffets påvirkning på miljøet, sier Johan Wallér, administrerende direktør i det svenske apotekforbundet, i en pressemelding.

Diklofenak brytes ikke effektivt ned i vanlig avløpsbehandling, da molekylet ikke påvirkes spesielt av det biologiske miljøet, dermed går store mengder gjennom kloakkene i bekker, innsjøer og hav.

Organisasjonen Svenskt Vatten har i flere år oppfordret til handling på reseptbelagte legemidler som inneholder diklofenak og synes derfor initiativet er bra.

Siden 2015 har Sverige lovgivning om hvor mye diclofenak kan slippes ut i vannet, som reguleres av Marine og Vannmyndighetens forskrifter om spesifikke forurensninger. Disse verdiene overskrides allerde.

I 2016 ble 4,5 tonn diklofenak solgt i Sverige, nøyaktig hvor store mengder som forbrukes, det foreligger ingen statistikk. Høye konsentrasjoner er målt i blant annet Fyrisån i Uppsala og i ulike områder av Østersjøen. Stoffet kan blant annet føre til lever og nyreskader i fisk.

Mange fylkeskommuner har allerede fjernet diklofenak fra deres anbefalte lister over reseptbelagte legemidler på grunn av deres miljøpåvirkning. Svenske legemiddelverket godkjenner medisiner i Sverige ønsker å se en regulatorisk endring slik at miljøhensyn kan tas for godkjenning av humanmedisiner, noe som ikke er mulig i dag.
Diklofenak er et aktivt stoff i blant annet Voltaren og Eeze.

I Norge er det ingen regulering eller kvoter på utslipp av legemidler.

Miljødirektoratet kjører imidlertid fra tid til annen en screening etter nye miljøgifter  – da melder alle avdelinger inn aktuelle stoffer man er bekymret for og så følges det opp med målinger både i miljøprøver og i aktuelle utslippskanaler slik som f.eks. avløpsvann.

Personlige pleiemidler og medisinrester er høyt opp på dagsorden i dette programmet, men det har ikke medført noen form for reguleringer eller krav.