Drenerende belegningsstein med eksklusivt uttrykk

Åpner for både god drenering og dekormuligheter. Utsparingene kan legges mot hverandre slik at de danner ruter på 10 x 10 cm, som igjen kan fylles med smågatestein i granitt, pyntesingel, småsingel eller gress. Flexi kan også legges tett.

0

Multiblokks nye drenerende belegningsstein Flexi er velegnet også når en ønsker å skape et gårdsrom med et hakk mer eksklusivt uttrykk. Flexi er nettopp en fleksibel stein, som skyldes en liten utsparing i det ene hjørnet. Dette åpner for både drenering og ulike  dekormuligheter. Utsparingene kan legges mot hverandre slik at de danner ruter på 10 x 10 cm, som igjen kan fylles med smågatestein i granitt, pyntesingel, småsingel eller gress. Flexi kan også legges tett.

Eksemplet er hentet fra et gårdsrommet til en utleiebolig. Til boligen er det forholdsvis stor trafikk. Det  stiller krav både til romslig parkeringsareal og et solid og varig dekke. Senere skal et område på om lag 100 kvadratmeter dekkes med Flexi, hvor de benytter små kuber av brostein i åpningene.

– Det blir fint, og da får jeg to ulike eksempler å referere til, understreker Magnus  Herredsvela, daglig leder i maskinentreprenør, og anleggsgartnerfirma Herredsvela Maskin . Selskapet driver med graving, gårdsrombelegg, opparbeidelse hageområde og landskap, med tilhørende betong og trearbeid.

Ifølge ham gikk leggingen bra. Underlaget er godt drenerbart. Derfor vil åpningen mellom betongsteinene også drenere nedbør til grunnen.

–Det er en av fordelene ved å legge denne typen stein. Fordi vannet dreneres i de store åpningene, trenger en ikke å være så opptatt av fallet fra boligen, minner maskinentreprenøren om.