Powel vil tilby kommunene digital hjelp
Powel tilbyr nå VA-avdelingene i kommunene ekspert hjelp med en utvidet rolle som bindeledd mellom teknologien og bruken av løsningene.

Powel vil tilby kommunene digital hjelp

Digitale løsninger:

0

Storstilte endringer er på gang i kommune-Norge. Kommuner slåes sammen, arbeidsprosesser blir digitaliserte og drift av programvareløsninger blir flyttet opp i skyen. Utviklingen gjør at IT-konsulenter nå får en utvidet rolle som et bindeledd mellom teknologien og bruken av løsningene.

Dette krever ny tankegang og andre arbeidsprosesser hos leverandører, mener Powel.

Derfor tilbyr nå Powel besøk av «anvendelseskonsulenter» i tillegg til sine tradisjonelle konsulenttjenester. Disse konsulentene ser nærmere på hvordan kommuner og andre brukere kan effektivisere sine arbeidsprosesser både internt i avdelingen og inn mot andre deler av organisasjonen.

Blant annet kan de hjelpe brukere å kombinere VA-avdelingen sine løsninger med systemer som blir brukt av andre avdelinger. I tillegg kan de bistå med å hjelpe kommunen til å bruke mer av funksjonaliteten i løsningene de allerede har anskaffet.

– I motsetning til tidligere er det nå mer fokus på bruken av programvaren og ikke selve installasjonen. Kommunesammenslåingene har også ført til endrede arbeidsprosesser og man har behov for at flere har kunnskap om og tilgang til IT-løsningene, sier Asbjørn Nyborg, leder konsulenttjenester i i Powel en pressemelding.

Viktigheten av fagkunnskap
– Tradisjonelt har våre konsulenter vært tett knyttet mot det tekniske. For en anvendelseskonsulent er fagkunnskap og en forståelse av hva arbeidet består i viktigere enn IT-teknisk kunnskap. Målet er at hver enkelt ansatt skal kunne utrette mer og jobbe på en bedre måte, samtidig som man forbedrer kommunikasjons- og informasjonsflyten mellom avdelinger, forklarer Nyborg.

Effektivisering og digitalisering er viktige faktor i utvikling av løsninger og tjenester for kommune-Norge. Statlige krav forandrer seg stadig og budsjetter må overholdes. Da er det viktig at ansatte kan å bruke de verktøyene de har – og at de kan bruke dem på en god måte.

– Det vi ser er at mange kunder som aktivt bruker løsningene våre ofte ikke alltid ser det fulle potensialet. Derfor ønsket vi å hjelpe våre kunder å få opp bruken i egen organisasjon og å bruke løsningene både bedre og mer, forteller Nyborg.

Digitale løsninger gir muligheter til å tenke annerledes
Flere kunder har allerede benyttet seg av den nye tjenesten. Det har bidratt til at de har kommet raskt i gang med å ta i bruk løsninger og fått bedret kvaliteten på sine VA-data.

– Når vi sitter sammen på denne måten kan vi lettere diskutere reelle problemstillinger som sluttbrukerne strever med, og vi kan få tips som gjør hverdagen lettere for oss, sier Kari Bonvik, overingeniør, Orkdal kommune.

– Vi tror kommuner vil oppleve stor nytteverdi om de investerer i et besøk fra en anvendelseskonsulent. Vi viser dem hvordan de får gjort mer med knappe ressurser og sørger for gjennomgang som vil føre til bedre datakvalitet, avslutter Nyborg.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com