EU ønsker at det ska brukes mer vann fra springen

Tydeligere drikkevannsdirektiv i EU

Europa-parlamentet ønsker et klarere forslag om drikkevannsdirektivet enn EU-kommisjonen som ble opprinnelig foreslått. Det ble avgjort i en stemme tirsdag 23. oktober.

0

EU-parlamentet har besluttet å oppdatere EUs drikkevannsdirektiv, som stammer fra 1998. Målet er å øke kvaliteten på drikkevann i medlemslandene. Dette innebærer blant annet maksimumsgrenser for visse farlige stoffer og krav til økt tilgjengelighet.

Målet med den nye loven er å øke EU-borgernes tillit til vannforsyning og for å få flere personer til å drikke vann fra springen, noe som også kan redusere bruken av plast og generering av avfall i EU.
– Det er forstått at alle skal ha tilgang til rent vann av god kvalitet, og vi bør gjøre vårt ytterste for å gjøre det så rimelig som mulig for alle, sa Michel Dantin (EPP, FR) i en pressemelding.

Endringer i den nye bestemmelsen er at materialer i kontakt med drikkevann skal være trygge og beskytte folkehelsen, den nye loven vil bety redusert maksimumsgrense for visse forurensninger som bly (skal halveres), skadelige bakterier samt nye begrensninger for visse hormonfrigivende stoffer. Teksten foreslår også nye overvåkningskrav.

I tillegg ønsker medlemmene at kranvann skal tilbys gratis på restauranter, spiserom og catering, eventuelt til en lav serviceavgift.

Parlamentsrepresentanter vil starte forhandlinger med regjeringene i EU-landene i Rådet om de endelige reglene så snart ministrene har avgjort sin stilling.

Forslaget fra Kommisjonen begynte å ta form siden Water Movement «Right2Water» samlet inn mer enn 1,8 millioner unerskrifter på et reformforslag som ble presentert til Kommisjonen i desember 2013.

Siden da har Kommisjonen samlet informasjon om vannspørsmål og utført avstemninger på EU-statsborgeres farvann. I februar 2018 ble det første forslag klart. Der foreslo blant annet at 18 nye begrensninger bør innføres for virus, bakterier og miljøfarer. Nå, med sin avgjørelse, har parlamentet strammet forslaget videre.