Håkon Nordstrand og Lotte Askeland Schärer har i løpet av høsten blitt ansatt hos Ingenia.

Ingenia ansetter VA-kompetanse

VA-avdelingen i Ingenia i Oslo er i vekst, med stadig flere oppdrag. I høst har man fått to nye medarbeidere med på laget.

0

Håkon Norstrand ble ferdig utdannet ingeniør på Oslo Met i våres på bachelorstudiet energi og miljø i bygg. Fra tidligere har han erfaring fra byggebransjen som elektrikerlærling. Håkon har også flere års erfaring innen politikk og organisasjonsarbeid med blant annet 7 år som kommunepolitiker i Lier, hvor han jobbet spesielt med plan- og byggesaker.

Lotte Askeland Schärer ble uteksaminert som sivilingeniør i Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i juni 2018. Der spesialiserte hun seg innen vannforsynings- og avløpssystemer, med ekstra fokus på overvannsløsninger. Fra sommerjobber i både kommunal sektor og hos rådgivende ingeniørselskap, har hun fått se hvordan teori fra studiet fungerer i praksis.

Begge to skal jobbe med planlegging og prosjektering av VA- og overvannsanlegg, samt saksbehandling av byggesaker.

Ingenia ønsker de nyansatte velkommen til oss. Vi ser fram til mange og spennende år sammen med dem.