Ulike fleksible kombikryss på rekke og rad, her fra en forhåndspresentasjon under Vann og Miljø i Sandefjord tidligere i år

Full fleksibilitet, også i de minste dimensjonene

AVK lanserer fleksible kombikryss i dimensjonene DN100, 150 og 200, og tilbyr dermed en komplett range fra DN100 til DN400.  Man oppfyller dermed ønske om fullt gjennomløp for alle dimensjoner og frihet til ulike ventilstørrelser alle fire veier.

0

Ved å utvide utvalget med tre dimensjoner kan AVK dermed levere en komplett range av fleksible kombikryss fra DN100 til DN400. For alle gjelder prinsippet om at senterdelens DN er tilsvarende største ventil og fullt gjennomløp er en realitet for alle seks dimensjoner.

– Bruksområdene for de tre minste dimensjonene er de samme som for de øvrige. Et fleksibelt kombikryss gir som vanlig muligheten til å konfigurere med forskjellige ventilstørrelser og blinddeksel i fire retninger. Da har man også mulighet til å sett opp et 2, 3 eller 4-veis kombikryss ut ifra samme senterdel, noe som kan endres både før og etter montering i kummen. Dette eliminerer behovet for flenseoverganger og reduksjonsflenser som igjen reduserer den totale byggelengden i forhold til alternative produkter, dermed spares både tid og penger, sier produktsjef Kjetil Myhra hos AVK.

Fra før har AVK tradisjonelle kombikryss i DN100 til DN300 i sortimentet men man forventer at brukerne ønsker mer fleksibilitet og frihet framover.

– Siden vi nå har full range av fleksible kombikryss fra DN100 til DN400 er vi sikre på at fleksible kryss mer og mer vil erstatte den forrige generasjonen av faste kombikryss, sier Myhra.

Kjetil Myhra

Nytt for de tre nye dimensjonene av fleksible kombikryss, er at en og samme konsoll passer alle tre, og er også tilpasset Basals og Østeraadts innfestningssystemer. Konsollen heter Furnes 620/550 og er iht. styrkeklasse 25 tonn iht. VA/Miljø-blad 112. Festeørene for konsoll er tilknyttet senterdelen, dermed vil produktet være 100% forankret selv om ventiler demonteres.


– Samtlige dimensjoner av fleksible kryss er dimensjonert iht. styrkekravene til VA/miljø-blad 112. De nye fleksible kombikryssene har samme byggelengde som forrige generasjon, men den faktiske byggelengden reduseres ved å slippe bruken av flenseoverganger o.l , sier Myhra.

I tillegg til ventiler i DN100, 150, 200, 250, 300 og 400, tilbyr AVK blinddeksel med løfteører og uttak for serviceventil. Serviceventil er ikke standard på blindlokk DN100-150-200, og må derfor spesifiseres ved bestilling hvis det er ønskelig.

– Våre kombikryss er designet for å møte de nye og strengere kravene som er kommet i Norge, etter RIN-prosjektet om «Sikkerhet i kum». Festeørene på senterdelen sikrer at forankringen av kombikrysset forblir upåvirket av om enkelte rørtilkoplinger fjernes under trykk. Dette gir en optimal sikkerhet for driftspersonellet som foretar arbeider i kummen, sier Kjetil Myhra.

Alle dimensjoner av AVK Fleksible Kombikryss, inkludert tilhørende konsoller, ligger nå tilgjengelige i Novapoint og Vardak produktbibliotek.