Rørene sveises sammen med innebygde elektrosveisetråder

460 meter helsveiset overvannsrør under store masser på Lindeberg

I forbindelse med lukking av en bekk var det behov for 460 meter overvannsrør med diameter 2000 mm og fire inspeksjonskummer. Selv om konsulenten først tenkte og tegnet betong rund baut endte man til slutt opp med helsveiset PE-rør i alt og ett.

0

Bulk Park Lindeberg ligger på Frogner syd for Kløfta og prosjektet handler om å utvikle og tilrettelegge et industriområde for oppdragsgiver Bulk Eiendom. Et grunnleggende tiltak i forbindelse med å sikre området er å føre en bekk under vei og grunn gjennom et 2000 mm rør med fire inspeksjonskummer.

Med mange meter rør til sammen var dette et volumprosjekt det naturligvis var rift om blant leverandørene.

Klargjøring for elektrosveising

Det hører med til historien at løsningene i utgangspunktet ble tegnet og prosjektert i betong gjennom det hele. Men etter henvendelser utenfra, en gjennomgang med entreprenør og flere runder med involverte parter endte man opp med plastrør fra Norsk Wavin og fire spesialbygde inspeksjonskummer i ditto. Selve røret er et konstruert PE-rør med en PE-kjerne og en profil på utsiden.

– Konsulenten hadde først tegnet betong, men etter en del innspill og samtaler med leverandør samt grundige vurderinger falt vi ned på PE-rør i hele strekningen, i samråd med kunden, forteller prosjektleder Jon Arve Rognerud ved entreprenørfirma JR anlegg, som har entreprisen.

Daglig leder Jon Arve Rognerud i JR Anlegg

Årsaken til at man valgte plast framfor betong var sammensatt, men i sum fant man ut at man kom mest fordelaktig ut på dette prosjektet ut fra særlig lokale forhold.

– Vi legger her 6 meters lengde av plastrør som blir fylt over kontinuerlig. De samme rørene er å få i 12 meters lengder. Grunnen til at vi legger 6 meter og ikke 12 er de geotekniske forholdene på plassen. Hadde det ikke vært utfordringer med seksjonsvis utgraving og legging av rør ville vi lagt 12 meter av gangen. Jeg må legge til at vi ikke har lagt slike rør i så store dimensjoner tidligere, så dette var nytt for oss, men det har gått som forventet, forteller Rognerud.

Et viktig moment i å gå bort fra betong var de lokale grunnforholdene, som beskrives som bløte.

– Med plast fikk vi sveiset sammen rørene med innebygget elektrosveisetråd i skjøtene. Det ga oss et helhetlig rør gjennom hele anlegget. Det betyr at dersom det mot formodning skulle oppstå setninger eller bevegelse i grunnen har vi et elastisk og strekkfast rør. Det gjør resultatet ekstra sikkert, noe oppdragsgiver vil se som fordelaktig, sier Rognerud.

Rørdelene skyves sammen

Alternativet til helsveiset plast var betongseksjoner på 2 meter, noe forøvrig entreprenør har lang erfaring med.

– Jeg ser ofte argumentet om at plast skal være HMS-messig sikrere. For oss er HMS HMS uansett hva vi foretar oss. Men det er klart at det tar kortere tid å legge plastrør, noe som kan bety enn god del på bunnlinjen. Et plastrør på 6 meter veier mindre enn et betongrør på 2 meter. Prismessig har også betong blitt mer kostbart i den senere tid. På slike dimensjoner vi snakker om her, dersom man ser på summen av timeforbruk og innkjøp av materialer, blir kostnadene mye av de samme. Med mye overfyll som i dette tilfellet, på inntil 11 meter, kreves det ekstra styrke om man skal bruke betongrør for å tåle massene, mens plast tåler deformasjon på en annen måte. Betong med ekstra armering faller dermed litt dyrere ut enn normalt. Det spilte også en rolle for vurderingen av de ulike alternativene, forklarer Rognerud.

Elektrosveising samler lærevillige anleggsfolk

Etter at entreprenør og oppdragsgiver ga tommel opp for plastrør var siste instans i selve beslutningen Vegvesenet. Som eier av kummene i begge ender av røret gjennom drift ville man i framtiden få befatning med løsningen. De andre to kummene befinner seg inne på selve rørstrekket og er kundens eiendom.

– Vi har tradisjon og gode erfaringer med betong, og ønsket oss dette i utgangspunktet også her. Men vi fikk innspill på plast og vi har forøvrig sett at Vegvesenet i andre deler av landet har hatt gode erfaringer med plast, så hvorfor ikke? Gjennom å gå for plast i dette prosjektet får vi selv også litt bredere erfaring, og det gjør at vi i framtiden vil være tryggere på ulike materialer, det er jo en fordel å ha ulike alternativer, sier Freddy Ilbråten i Statens Vegvesen.

Nettopp at man kunne sveise rørene fast til kummene med elektromuffer ble også framholdt som en fordel, i og med at rørene dermed ble 100 % forbundet med kummene. Endekummene ble først tegnet i 1400 mm men endte opp på 1800 mm.