Eivind Smestad i Frogn Kommune har fått et høydebasseng han er tilfreds med.

Nytt sikret vanntårn som er enkelt å holde rent

Nylig kunne Frogn kommune innvie et splitter nytt høydebasseng på Granheia, og har dermed doblet sin reserve kapasitet for forsyning av drikkevann og brannvann. Bassenget er bygget med en lys og glatt innside, som gjør det enklere å drive renhold og opprettholde god vannhygiene.

0

Drikkevannet til høydebassenget kommer fra Glitre vannverk i Drammen. Det nye bassenget jobber på lag med det noe eldre bassenget som ligger ved siden av. Begge fungerer både som trykkøker og reserve kapasitet. Vannet i bassengene er beregnet å holde til to dagers forbruk. Det finnes et tredje høydebasseng i kommunen, som forsyner samme nett.

– Det er strenge krav til hygiene og sikkerhet for drikkevann, derfor er anlegget gjerdet inn og naturligvis boltet og låst, forteller Eivind Smestad i Frogn kommune.
Ved anlegget ved siden av var man plaget med noe tagging, og det dannet seg også istapper som voldte bekymring.
– Det føles godt at hele anlegget nå er gjerdet inn. Det er sikkerhet både for barn og ungdom i området og for selve drikkevannet naturligvis, forteller Smestad.

Innsiden av bassenget er lyst og enkelt å rengjøre.

Det er Consto som har stått for prosjektet, mens det er firma Brimer som har bygget selve høydebassenget. Kontrakten ble utlyst på Doffin med forhandlinger.

– Brimer har bygget et anlegg for oss tidligere et annet sted i kommunen. Vi hadde veldig gode erfaringer med dette firmaet fra før. Inntrykket er om mulig enda bedre etter dette bassenget, alt er utført hurtig, profesjonelt og til avtalt pris, sier Smestad.

Det nye bassenget er bygget i glassfiber med armert betongkappe. Taket er av glassfiber, er ferdig isolert og hviler på selve ringveggen. Utvendig forskaling av kompositt funger som ytterkledning. Innsiden av betongveggen er dekket med glassfiberarmert polyester i en lys farge. Dette er gjort for å gjøre det enklere å drive årlig renhold og desinfeksjon.

Bassenget under bygging

Et firma som driver nettopp med renhold og desinfeksjon er Norva24, gjennom sine avdelinger over hele landet.

Kenneth Birkeland

– Når vi kommer for årlig renhold er tanken tømt. Vi bruker varmtvann ved 500 bar til å rengjøre flatene og desinfiserer det hele til slutt. Vi kjenner godt til Brimers bassenger, som er fine å arbeide med. Nettopp at overflaten tåler hard rengjøring og er lys gjør renholdet enklere og trolig også tryggere enn det ville vært med en porøs overflate, sier Kenneth Birkeland ved Norva24.

Det nye bassenget har volum 3600 m3, har høyde på 9,5 meter og diameter 22 meter. Det gamle og det nye vanntårnet rommer til sammen 6 millioner liter drikkevann.

Prosjektets totale ramme var 18 millioner. Prosjektets endelige kostnad ble på ca 16 mill.  Byggeperioden har vært fra slutten av februar til oktober 2018.

– Neste fase vil være etablering av en forsyningsledning på 600 meter ned til Ullerud, uten uttak, for å sikre vanntrykk og uavbrutt forsyning til anlegget, opplyser prosjektleder Lars Thømt på kommunens hjemmeside.

 

Foruten selve ringveggen bygges bassenget som moduler og er derfor hurtig å montere.
– Vi leverer ferdige tegninger til entreprenør, slik at alt er klart når vi kommer på plassen. Våre bassenger er i praksis bygget i tilsvarende materiale som det er i skroget på en plastbåt, nettopp for å ivareta hygiene og holdbarhet. Man vil ikke ha begroing innover i strukturene i et høydebasseng for drikkevann. Vann er et næringsmiddel, som holder høyeste kvalitet når det forlater vannverket. Det er slik vi har tenkt når vi har utviklet våre løsninger, sier Gunnar Ristesund i Brimer AS.

Brimer har levert mer enn 1000 høydebassenger i Norge. Brimer AS ble startet i 1974 og er en av Europas ledende produsenter av tanker, vannbassenger og oppdrettskar av komposittmaterialer. Brimer håndterer hele prosessen fra design og styrkeberegning til produksjon av elementer, transport, montering, og ferdigstillelse. Brimer leverer også brannvannstanker, tanker til sprinkleranlegg, oppsamlingstanker, større pumpekummer og slamtanker.