Pumpe under transport, forøvrig også uten deksel som beskytter svingmassehjul.

Effektive pumper tar drikkevannet til store høyder

Ved Hurdalssjøen vannbehandlingsanlegg løftes det ferdig rensede vannet nesten hundre meter når det skal ut på nett. Med så store løft er det mye å hente på å velge pumper som gir lavest mulig driftsutgifter i det lange løp. 

0

Ved plassering av vannverk er det mange hensyn som bør med i vurderingen. Vannkilden setter premisser for renseteknologi, anleggs- og byggekostnader, drift, mengde spillvann, slambehandling og energiforbruk. Selve topografien bestemmer kostnader til infrastruktur og vanntransport. På toppen av det hele gjøres vurderinger av framtidig bebyggelse og behov for vann i regionen. 

Pumpen montert på plassen

Da Ullensaker kommune valgte romslige og klare Hurdalssjøen som vannkilde la man stor vekt på vannkvalitet og langsiktighet, samt en forventet vekst i nærområdet. Siden Hurdalssjøen ligger lavt i terrenget ble da konsekvensen at vannet måtte løftes hundre meter og transporteres noen kilometer. Når det er snakk om så mye pumping er det naturligvis viktig å velge godt design.

– Det er lagt mye jobb i å finne en optimal løsning for pumpingen i selve anlegget. Dette er en av grunnene til at det er delt opp i fire ulike bygg, på hvert sitt nivå i skrått terreng. De viktigste pumpene er naturligvis de som gir vannet det siste løftet til reservoaret eksternt, som er neste hundre meter løftehøyde. Her er det valgt pumper som gir høyest mulig virkningsgrad.  Det er også lagt vekt på å ha god kontroll på energiforbruk og virkningsgrader, slik at man kan optimalisere antall pumper i drift i ulike driftssituasjoner. Dette gir minst mulig karbonavtrykk i det lange løp, forteller Jon Brandt ved Asplan Viak, som har bistått i valg av anleggsdesign og pumper.

Hundre meter

De tre rentvanns pumpene som løfter det ferdige drikkevannet ligger i eget bygg plassert lavere enn bygget der renseprosessen befinner seg, og det rene vannet faller dermed ned til de tre pumpene med noen meter ekstra trykk.

De sterke pumpene er av typen KSB Omega 200-520B Split Case, utstyrt med 200 kW Siemens motor. Motorene er i IE4 klasse, som ligger en klasse over det som er vanlig energistandard for frekvens styrte pumper til slike anvendelser.
– Vi har klart å kombinere en meget energieffektiv motor med et riktig pumpehus. Dermed kommer vi gunstig ut i effektbehov og med et riktig valgt løpehjul kom vi ut med en virkningsgrad på ca 82 %, dette er nok grunnen til at vi fikk denne leveransen, sier Håvard Næss ved KSB, som har levert både pumpene og frekvens styringen.
Betegnelsen Split Case betyr at man på en enkel måte kan åpne og løfte av pumpehuset om det skulle være behov. 

Håvard Næss ved KSB

– Vi har valgt ut pumper som jobber under lavt stressnivå, dermed sikres lang levetid og høy virkningsgrad. Vi leverer normalt motorer i effektivitets klasse IE3, som er Europa kravet til pumper uten frekvensomformer. Nå har vi både en motor i IE4 samt frekvensomformer, dette sørger for svært effektiv pumpedrift, forteller Næss, som har gjort beregningene og valgt løsning.

Sikret mot trykkstøt

For å hindre tilbakeslag i pumpeledningen ved eventuelt strømstans er pumpene også utstyrt med svingmassehjul på 1500 kilo. Disse sørger for at pumpene fortsetter å gå selv etter at strømmen er slått av, og at man får en myk nedkjøring. Normalt vil frekvensstyringen ta seg av dette.

Selve pumpene er noen solide bamser med hår på brøstet, med hus i støpejern, og veier hver ca 4,7 tonn. Pumpene er dimensjonert for å levere 558 kubikkmeter vann i timen til 82 meter høyde.

– Som kjent velger man en pumpe utfra mengde, løftehøyde og medium. Siden de fleste pumper av denne typen ikke er standard, gjelder det å finne en pumpe som passer til oppgaven. KSB har mange pumper i denne klassen, og det gjelder å treffe så bra som mulig. Denne leveransen er støttet av tekniske beregninger og spesifikasjoner vi kjenner fra før, vi har levert mange skreddersydde pumper, og da gjelder det å tenke på både hvor mye en pumpe skal gå og jobben som skal gjøres. Hastigheten på pumpa har også betydning, det gjelder å finne en pumpe som lever et godt liv, og at den ikke presses for hardt. Vi snakker om «punktet for best effektivitet». Hvis man treffer dette har man valgt rett pumpe, jeg legger ikke skjul på at dette har vært en spennende utfordring, her har vi tatt fram skolekunnskapene våre og tatt hensyn til krav til dreiemoment, valg av frekvensomformere og oppstartsprosesyrer, sier Næss hos KSB.