Hias skal bygge nytt anlegg for vannbehandling

Hias har signert avtale med tre entreprenører i forbindelse med byggingen av Hias vannbehandlingsanlegg. -Etter seks år med planlegging er det godt å komme i gang.  Det blir byggestart 30. januar 2019, sier prosjektleder Målfrid Storfjell.

0

Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg er å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet.

– Vi skal bygge et vannbehandlingsanlegg med utvidet rensing, slik at Hias får en vannforsyning som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet, sier Storfjell.

Forskriften krever tilstrekkelige barrierer, som hindrer at vannet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. Blant annet klimaendringer påvirker råvannskvaliteten i Mjøsa. Det nye anlegget dimensjoneres for å ta høyde for større fremtidige variasjoner i råvannskvaliteten. Det nye anlegget  skal sikre hedmarkingene godt, nok og sikkert vann i fremtiden, og er planlagt satt i drift i løpet av 2021.

Fred Ivar Klaastad (ENWA), Lars Lille-Mæhlum (byggeleder, Hias), Morten Karlsen (Consto), Målfrid Storfjell (prosjektleder Hias), Jan Gjertsen (ØPD) og Morten Finborud, adm. dir.Hias).

Beredskap
Rundt 50 000 personer har vannforsyning fra Hias. Hamar, deler av Løten og Furnes har forsyning fra Hamar vannbehandlingsanlegg. Innbyggerne i Stange og deler av Løten har forsyning fra Stange vannbehandlingsanlegg.

Hias vannbehandlingsanlegg og Stange vannbehandlingsanlegg blir reserveforsyning for hverandre, ved hjelp av den nylig bygde overføringsledningen mellom Hamar og Stange. Dermed ivaretar vi kravene til reserveforsyning.

-Begge våre to vannbehandlingsanlegg får kapasitet til å dekke vannbehovet ved utfall ved et av anleggene, sier Storfjell.

Consto Anlegg Øst har vunnet kontrakten for grunn- og bygningsmessige arbeider, Enwa PMI AS har fått kontrakten for maskin- og prosessutstyr og ØPD AS skal levere sjøledninger tilknyttet det nye anlegget.