Slik vil det mye anlegget bli, Illustrasjon: Veas.

Skal levere biogass tilsvarende 6 mill liter diesel årlig

Vestfjorden Avløpsselskap (Veas) har lenge planlagt å bygge et oppgraderingsanlegg for biogass for å kunne foredle rågassen som dannes i rensing av avløpsvann, og tilby den som drivstoff til transportsektoren og industrien. Nå har man bestemt seg for å realisere planene.

0

VEAS har fått 37,5 millioner i støtte fra Enova for å bygge det nye anlegget. Ved full drift vil VEAS hvert år kunne produsere biogass som tilsvarer ca. seks millioner liter diesel, og samtidig redusere klimagassutslippene med mer enn 15.000 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Nå blir det endelig bygget biogassanlegg her på Veas. Vi går over i en ny fase og setter anlegget i bestilling. Det har vært en lang, spennende og komplisert reise så langt, men nå er prosjektet godt forankret og mer solid på alle måter, sier Ragnhild Borchgrevink, leder for Veas.

Biogass laget av avløpsslam, matavfall og husdyrgjødsel har høy klimanytte og er sirkulær økonomi i praksis. En har god kontroll på verdikjeden og løser samtidig et avfallsproblem. VEAS’ biogassanlegg vil bli det nest største i Norge. I september åpnet Biokraft verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass på Skogn i Trøndelag.

Det er et uslåelig kretsløp hvis innbyggerne selv lager drivstoffet som brukes i bussen de kjører, fortsetter Borchgrevink. Styreleder i VEAS, Stein Annexstad, er enig: Med dette tar VEAS et viktig skritt i retning sirkulær økonomi, i god forståelse med våre tre eierkommuner, legger han til.

Arne Jakobsen, General Manager Biogas Liquefaction Systems i Wärtsilä Gas Solutions ser frem til å levere flytendegjøringsanlegg for biogass til VEAS: – Vi holder til i Asker, og det er stort for oss å få en lokal leveranse med vår teknologi. Markedet for flytende biogass i Europa ser ut til å øke kraftig med nye EU-regler, og vi har godt håp om å skape god forretning fremover, sier han.

Frode Halvorsen, administrerende direktør i Air Liquide Skagerak er også meget fornøyd med at anlegget nå blir realisert:
Flytende biogass fra VEAS er viktig i et marked i utvikling, med økt etterspørsel etter bærekraftige drivstoff først og fremst fra transportsektoren, påpeker Halvorsen.

I biogassprosessen lages også VEAS-jord som tilfører viktige næringsstoffer når den brukes på kornåkre. Bruk av denne gjødselen reduserer behovet for kjemisk gjødsel, noe som gir ytterligere positiv klimanytte av avløpsvannet. Prosjektet inkluderer oppgraderingsanlegg, nødvendige tilpasninger av gassystemet og rørledning mellom produksjons- og oppgraderingsanlegg.

Oppgraderingsanlegget har en total kostnadsramme på rundt 150 millioner kroner. Etter planen vil VEAS kunne produsere biogass fra første kvartal 2020. VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) er Norges største renseanlegg og håndterer avløpsvann fra sine eierkommuner Oslo, Bærum og Asker, samt deler av Røyken, Nesodden og Nittedal. Til sammen renser anlegget avløpsvann tilsvarende utslippet fra 750.000 personer.