Enwa under åpningen av Hurdalssjøen vannbehandlingsanlegg. F.v.: Sverre Eidem, prosjektleder for Enwas leveranse. Fred Ivar Klaastad - avdelingsleder vann og prosjektansvarlig . Kateryna Botsman - prosessingeniør.

Enwa Pmi tar stadig flere store kontrakter

Etter nylig å ha fullført Hurdassjøen vannbehandlingsanlegg skal Sandefjord-baserte Enwa være med å bygge HIAS IKS sitt nye vannverk i Hamar. Kontrakten er på 48 millioner kroner.

0

Enwa Pmi har nylig blitt tildelt en ny stor kontrakt om levering av maskin og prosessutstyr til det nye vannverket til Hias IKS. Vannverket skal forsyne 50 000 mennesker med rent vann i Hamar regionen. Kontrakten kommer rett etter at man har fullført Hurdalssjøen vannbehandlingsanlegg, en kontrakt på til sammen 220 mill.

– Arbeidet starter umiddelbart og anlegget skal – etter planen – levere vann til abonnentene fra desember 2021. Kontrakten innebærer ca 13 årsverk for våre ingeniører og fagarbeidere i denne perioden og vil bidra til høy aktivitet i bedriften i tiden fremover», sier avdelingsleder Fred Ivar Klaastad.

Stor ordrereserve

Selskapet har også tidligere i år vunnet en totalentreprisekontrakt på bygging av nye Moelv vannverk for Ringsaker kommune samt en totalentreprisekontrakt for ombygging av Enga renseanlegg i Sandefjord.

Ny kontrakt i havn: Fra venstre: Lars Lille-Mæhlum (Byggeleder HIAS IKS), Fred Ivar Klaastad (Avdelingsleder Enwa PMI), Morten Finborud (Administrerende direktør HIAS IKS), Målfrid Storfjell (prosjektleder HIAS IKS). (Foto: HIAS IKS)

– Ordrereserven til selskapet er historisk høy, med rundt 450 millioner kroner ved utgangen av 2018», sier konsernsjef Flemming G. Wessman.

Innen Industri har Enwa flere store prosjekter. Selskapet er blant annet rør-leverandør til et av verdens største innendørs skianlegg på Lørenskog samt en større rørentreprise for Veidekke med kontraktssum MNOK 60. Innen badeanlegg arbeider Enwa blant annet med utbygging av nye Jessheim svømmehall, nye Leksvik svømmehall og Hakadal idrettsanlegg.

– I tillegg til at vi har mange prosjekter, står vår service organisasjon for ca. 15 % av vår omsetning og service er et viktig satsingsområde for Enwa. Vi har over tid bygget opp en organisasjon som driver service av varme og kjøreinstallasjoner, badeanlegg og våre maritime installasjoner» seier Wessman.