Biofos' renseanlegg Lynetten.

Kan redusere dansk import av fosfor med inntil 10 %

Danske Biofos og svenske Easymining har underskrevet en samarbeidsavtale om å gjenvinne fosfor fra aske av avløpsslam. Den nye virksomheten forventes å kunne redusere den danske importen av fosfor med 10 %.

0

Gode testresultater hos selskapet Easymining med å gjenvinne fosfor og metaller fra Biofos  produksjon av aske fra avløpsslam har vist at inntil 90% av fosforinnholdet i slamasken og 15-50% av jern- og aluminiuminsinnholdet kan gjenvinnes.

Det er de gode testresultatene som har ført partene sammen om å underskrive en samarbeidsavtale, som betyr at Easymining i en periode på 20 år får tilgang til 20.000 tonn aske årlig fra Biofos’ produksjon og depoter, for gjenvinning av fosfor ved Easyminings nye fabrikk i Sverige.

– Aske fra forbrenning av avløpsslam inneholder viktige samfunnsmessige ressurser, som er aktuelle å hente ut, før den brukes i isolasjonsmateriale eller i byggeindustrien. Det dreier seg om fosfor, aluminium og jern, sier Søren Heegaard, økonomidirektør i Biofos, som ser på avtalen som et viktig skritt på veien mot et strategisk mål, som er at alle restprodukter fra virksomhetens kjerneprosesser skal gjenvinnes fra år 2025.

Avtalen betraktes også som et godt eksempel på at samarbeide mellom offentlige virksomheter og industri kan føre til bærekraftige løsninger til samfunnsnytte. 

– Vi er overbevist om alt det langsiktige samarbeide om å gjenvinne ressurser fra asken vil en gevinst for alle parter», sier Anders Kihl, leder for forretningsområdet nye verdikjeder hos Ragn-Sells.

Det er stor oppmerksomhet omkring råstoffet fosfor. Mer end 90% av forbruket av fosfor importeres i dag til EU, og råstoffet står på 2017-listen over råstoffer av kritisk betydning for EU. Det regnes derfor som av stor betydning at fosfor som gjenvinnes fra asken fra avløpsslam kan brukes innen bl.a landbruk.

– I tillegg til gjenvinning av aske er det det viktig for Biofos at også jernet, som brukes som fellingsmiddel i avløpsrensing også kan gjenbrukes i våre renseanlegg. På denne måten lukker vi en ny sirke i det sirkulære kretsløpet, sier Søren Heegaard.

Biofos har siden 1970 brent avløpsslammet ved Lynetten og Avedøre renseanlegg, og asken er blitt lagt til oppbevaring. Man regner med at det totalt ligger 280.000 tonn aske på lager.
– Man kan gjerne kalle det framsynt å ha en kjempe fosforbank liggende på vår tomt, med et innhold på 9 % forfor, noe vi ser fram til å høste fra i de kommende år, sier Heegard.