Den nyrenoverte overvannsledningen på Lisleby leder overvannet ut i Glomma, ikke langt fra den nyrestaurerte Fredrikstadbroa.

Fornyet en og samme rørforbindelse med to ulike metoder

Det gamle avløpsrøret, som også krysser under jernbanelinjen, hadde både dimensjons- og retningsendringer, i tillegg til fall mot Glomma. Etter vurderinger både før og underveis i prosessen, ble det besluttet å gjennomføre rørfornyingen i to strekk, med to ulike metoder.

0

På Lisleby i Fredrikstad har en rekke beboere fått avløpsnett for både spillvann og overvann til jul. I forbindelse med separering av avløp og overvann, ble det nylig lagt en ny spillvannsledning i området Hannibalveien/Stillovs vei på Lisleby.

Den nye ledningen, som ligger parallelt med eksisterende, tar nå unna avløpet fra boliger i området, mens den gamle i fremtiden ble fornyet til ha funksjon som ren overvannsledning.

Filt og damp
Det gamle avløpsrøret har både dimensjons- og retningsendringer, i tillegg til fall mot Glomma. Etter vurderinger både før og underveis i prosessen, ble det besluttet å gjennomføre rørfornyingen av dette i to etapper, med to ulike metoder.

Under jernbanen og Lislebyveien ble cirka 20 meter av røret fornyet med filtforing og dampherding, mens det på de øvrige cirka 100 meterne fra jernbanelinjen i retning Glomma ble valgt glassfiberforing og herding med ultrafiolett lys (UV).

Glassfiberforing føres ned i det eksisterende røret via kum.

Fiber og UV
Filtforinger og glassfiberforinger har mange likheter i bruksområder, men også noen viktige forskjeller som gjør dem mer eller mindre godt egnet i ulike prosjekter.

Glassfiberforinger er satt inn med et stoff inneholdende pigmenter som herdes med ultrafiolett lys (UV). Når foringen er installert i det eksisterende røret, trekkes et lystog med UV-lamper gjennom foringen i et kontrollert tempo. Varmen herder foringen fra innsiden.

Hele herdeprosessen overvåkes digitalt oppe på bakken, via skjermer som mottar bilder og signaler fra kameraer og temperaturmålere i lystoget.

-Ingen rør eller prosjekter er like. Når vi vurderer og velger produkter og metoder til ulike oppdrag, er det alltid en rekke faktorer vi må ta med i beregningen. Det eneste som alltid er gitt, er at løsningene vi velger skal gi et sluttresultat som er i tråd med kravene i VA-Miljøblad 91. Vi går aldri på kompromiss med kvaliteten og ringstivheten til det renoverte røret, sier driftssjef i Olimb Rørfornying, Bjørn Mathisen.

Se video om installasjon med UV