På vårens fagtreffs første dag arrangeres en egen parallell om UV-desinfeksjon, som spiller en stadig viktigere rolle innen vannforsyning. Her fra Askim vannverk.

Flere parallelle sesjoner under vårens fagtreff

På vårens fagtreffs første dag arrangeres både en fellessesjon og en parallell sesjon om UV-desinfeksjon. Andre dag er inndelt i tre paralleller. En om kommunikasjon og kundeservice i vannbransjen, en om krav til påslipp på avløpssystemer og en om innovasjon og forskning.

0

Norsk Vanns vårlige fagtreff favner bredt. Stikkord er bæreekraft, UV-desinfeksjon, påslipp, kommunikasjon og innovasjon. Parallellene på den andre dagen har felles pauser og lunsj. Slik kan man kan skifte mellom de ulike parallellene og få størst mulig faglig utbytte. 

Bærekraft og UV
På fagtreffets første dag settes søkelyset på vannbransjens organisering med bl.a. lansering av en Norsk Vann rapport om organisering og regulering i andre land, regionalt samarbeid, evaluering av bestiller/utfører-modell og bærekraftig organisering på dagsorden. Det vil også bli presentert to nye rapporter om VA i kommunal planlegging og beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen.
Parallellt presenteres resultatene fra et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Vann og Svenskt Vatten om oppdatering av eksisterende UV-veiledning (NV-rapport 164). Resultater, konklusjoner og anbefalinger fra prosjektet presenteres og drøftes. I tillegg blir erfaringer fra drift av UV-anlegg i Norge og Sverige presentert. 

Påslipp fra virksomheter
På den andre dagen presenteres blant annet eksempel på praktisering av påslippsbestemmelser, og hvordan en kommune håndterer oljeholdig avløpsvann. I tillegg presenteres ny veiledning om gebyrbestemmelsene for avløp som avviker. Siste del av denne parallellen presenteres nye rapporter om primærrensing, om infiltrasjon og veiledning for små avløpsanlegg.  En parallell sesjon tar for seg et nytt studium som ble tilbudt fra høsten 2018: «Beredskap og krisehåndtering for vannbransjen», med fokus på temaet krisekommunikasjon. Vi legger også fram Norsk Vann-prosjektet «Vannbransjen som kompetanseutviklingsarena». Vestfold Vann IKS fortelle om hvorfor de vant omdømmeprisen 2018, og vi kommer også innom temaene kundeservice, internkommunikasjon og sosiale medier.
Det blir også presentasjoner fra kommuner, rådgivere, leverandører og FoU-miljøer, som skal være til inspirasjon for økt samarbeid om teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen samt nytt fra forskning. Folkehelseinstituttet presenterer forslag til innovasjonsprogram, og det åpnes for diskusjon om hva slags prosjekttyper som bør inkluderes.

Programmet finner du her.