Nærmere 300 deltakere på årets Hallingtreff, som ble innledet med kompetanseheving innen produksjon og bruk av PE rør og rørdeler. Foto: Odd Borgestrand

Styrke og fleksibilitet gjør plastrør svært velegnet til norske forhold

Nærmere 300 deltakere fra drøyt 100 ulike virksomheter har møtt fram til årets Hallingtreff. Det viser at vintermøtet har opparbeidet seg et godt omdømme over hele Norden. Det 22. treffet i rekken ble innledet med faglig påfyll om plastrørproduksjon i de moderne fabrikklokalene til Hallingplast på Kleivi i Ål.

0

Stadig flere aktører i norsk vannbransje tar i bruk PE og PP som rørmateriale i sine installasjoner. Som produsent av plastrør var det naturlig for Hallingplast å bruke innledningen av Hallingtreffet til å fortelle om den siste utviklingen innen plastmaterialer og plastrør.

– Generelt opplever vi at det fortsatt er stort behov for kunnskap om plastmaterialer. Men heldigvis er det mange gode praktikere og et økende antall dedikerte rådgivere som i driver opplæring rundt i det ganske land.

Tragethon kunne informere om den sterke utviklingen av plastmaterialet de siste årene. Det gjelder både for trykkholdfasthet og motstand mot sprekkdannelser. Han trakk fram PE100 som eksempel, en velbrukt betegnelse i bransjen, men som er fortsatt er i utvikling.  Tragethon trakk fram PE-rørenes fleksibilitet som en av de store fortrinnene i konkurranse med andre rørtyper. PE-rørets fleksibilitet er også en forutsetning i visse installasjoner, hvor røret må kunne håndteres i vanskelig terreng og trekkes inn i gamle rør eller borehull.

Tragethon pekte på at norsk vannbransje ikke bør kunne slå seg til ro med en gjennomsnittlig lekkasjeprosent på 30.
– Vi spør oss hvorfor man ikke heller ser til de som har fått ned lekkasjeandelen, og på hvilken måte de har lykkes. Under Hallingtreff-besøket på Hallingplast trakk han fram Nesodden kommune som har fått ned lekkasjene ved bruk av helsveiste systemer i PE. FjellVAR, som eier og drifter vann og avløp i Fjell og Øygarden kommuner utenfor Bergen, er en annen dyktig virksomhet, som har nå kommet ned i en lekkasjeprosent på seks.

Hallingplast arbeider hardt for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter plastrør. I sitt jubileumsår, der Hallingplast skal markere 50 års drift, har familiebedriften investert i et tilleggsareal på 65 dekar et steinkast fra sitt industriområde som et ledd i sin videre satsing.

Spørretime

Hallingtreffet fortsetter tirsdag og onsdag under temaet «Kvalitet i praksis», og fokuserer på praktikernes hverdag. Det er knyttet ekstra forventninger til vannbransjens spørretime på tirsdag, der direktørene Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund, Toril Hofshagen i Norsk Vann og Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening skal svare etter beste evne innenfor tre hovedkategorier som berører norsk vannbransje. De tre hovedkategoriene som direktørene har fått i oppgave å forberede seg på er politisk agenda. utdanning og kompetanse og kvalitet og yrkesstolthet.

Fagtreffet arrangeres av Hallingplast AS, SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology) og RIN (Rørinspeksjon Norge), og søker å samle hele verdikjeden i vannbransjen.

Hallingplast har i dag drøyt 60 ansatte og omsatte i fjor for 460 millioner kroner. Hver medarbeider omsetter med andre ord for 7,5 millioner kroner i snitt. Eksportandelen utgjør 25 prosent, og daglig går det 10 lastebiler med rør ut fra fabrikken på Ål. En betydelig del eksporteres til Kina og andre asiatiske land. I år satser Hallingplast på å realisere sitt eget test-felt for PE- og PP-materialer. Et nytt anlegg for resirkulering av PE og PP er på trappene og økt automatisering ligger også inne i 2019-planene.