Struvitt er et fosforholdig sluttprodukt fra Hias-prosessen, der bruk av biolegemer på en ny måte har vært nøkkelen til gjenvinningen.

Enwa og Hias skal samarbeide om Hias-prosessen

Hias How2O og Enwa AS har signert en intensjonsavtale om fremtidig samarbeid, som innebærer at de to partene sammen ønsker å etablere en leverandør av Hias-prosessen i det norske markedet.

0

Med samarbeidet regner partene med at Hias renseanlegg vil bli demonstrasjons- og utviklingsarena for neste generasjons renseanlegg.

– Enwa har etablert seg som en leverandør av renseanlegg, med blant annet kompetanse på MBBR-løsninger. Hias How2O besitter både prosesskunnskap og praktisk kunnskap om Hias-prosessen, sier Anders T. Øfsti, daglig leder i Hias How2O.

Hias-prosessen® er en kontinuerlig biologisk renseprosess basert på MBBR-teknologi, som effektivt fjerner fosfor uten bruk av fellingskjemikalier. Kombinasjonen av kjente prinsipper fra biologisk fosforfjerning og effektiviteten til biofilmbasert MBBR-teknologi resulterer i en kostnadseffektiv og bærekraftig renseprosess. En studie viser inntil 30 prosent lavere levetidskostnader sammenlignet med MBBR med kjemisk felling.

Hias How2O har rettighetene til morgendagens prosessløsning for renseanlegg; den patenterte biologiske Hias-prosessen®. – Vi har ambisjoner om vesentlig internasjonal vekst gjennom lisensavtaler og tjenesteproduksjon, sier Øfsti.

Hias-prosessen er patentert i Norge og godkjent for patentering i USA. Prosessen med å få patentert renseprosessen i EU, Canada, India og Kina er i gang. -Vi ser stort potensiale i et tett samarbeid med Enwa. Selskapet har gjort et tydelig strategisk valg om å bli en totalleverandør av renseanlegg, og har sikret seg kompetanse i verdensklasse.

Anders Øfsti har leder arbeidet med å skape forretning ut fra Hias prosessen

– Vårt første samarbeidsprosjekt blir høyst sannsynlig ombygging av Hias RA til en kapasitet på 100 000 PE. Dette er en fordobling av dagens kapasitet innenfor eksisterende bassengvolum. Ikke bare sparer Hias IKS vesentlige driftskostnader ved å kutte bruk av fellingskjemikalier. Selskapet vil nå også resirkulere inntil 50 prosent av innkommende fosfor i avløpsvannet, sier Øfsti.

-Norge har vært et foregangsland for å ta i bruk MBBR-basert renseteknologi, sier Flemming Wessman, adm. dir. i Enwa AS. -Ansatte hos Enwa har vært sentrale i denne utviklingen siden 90-tallet. Sammen med Hias How2O tar vi nå MBBR-teknologien et skritt videre, og introduserer et mulig paradigmeskifte innen avløpsrensing. Vi kan nå levere renseanlegg med lavere levetidskostnader, lavere CO2-avtrykk og samtidig muliggjøre inntil 50 prosent resirkulering av den kritiske ressursen fosfor.

Den norske bransjen skal investere 14 milliarder kroner i sekundærrensing innen 2040, og vi tror mange anleggseiere vil vurdere Hias-prosessen som et meget attraktivt prosessalternativ, sier Wessman.