Elin Lonebu Rødseth, daglig leder for Klaro.

Klaro etablerer seg i Sverige

For å posisjonere seg for et økende svensk marked etablerer Klaro Renseanlegg hovedkontor i Sverige. Mer bruk av fritidsbolig og høyere krav til avløpsrensing i spredt bebyggelse forventes å føre til et betydelig marked for mindre renseanlegg i Sverige.

0

Økende bruk av fritidsboliger, et mer spredt bo-mønster enn i Norge samt nye og strengere krav til avløpsrensing vil etter alt å dømme føre til et økende marked for mindre, private avløpsrenseanlegg i Sverige. For å skaffe seg en god posisjon i forhold til å møte dette økende behovet etablerer Klaro Renseanlegg seg med ny avdeling i Karlstad, en avdeling som er ment å bli hovedkontor for Klaro i Sverige.

– Vi har allerede levert en god del anlegg til Sverige. Med egne folk på plass og et firma under våre vinger satser vi nå enda mer langsiktig. Vi ønsker å gjøre like effektiv oppfølging og service på anleggene som i Norge, samt være til stede og bearbeide det nye markedet, forteller Elin Lonebu Røseth, daglig leder for Klaro Renseanlegg i Risør, til VANytt.

Satsningen i Sverige skjer gjennom et rent datterselskap av Klaro i Norge. Det er ansatt en daglig leder som skal arbeide mot både grossistledd, entreprenører og sluttkunder, samt servicepersonell som skal drive oppfølging og service på Klaro anlegg i Sverige.

Det er særlig høyere krav til renseanlegg fra spredt bebyggelse og økende fokus på grunnvann som gjør Sverige til et interessant marked. Tidligere har det vært tilstrekkelig for de fleste å anlegge en enkel infiltrasjonsgrøft basert på passive naturlige prosesser. Med økende bruk av fritidsboliger og boliger i landlige strøk kreves det at man må over på løsninger med mer kapasitet, som kjemisk og biologisk rensing med slamtømming.
– Vi ser i tillegg til skjerpede krav også et tydelig fokus på beskyttelse av vassdrag og grunnvann, noe som krever en strammere kontroll med renseløsninger i spredt bebyggelse, sier Lonebu Røseth.

I tillegg til at Klaro allerede har vært etterspurt fra svenske kunder merker man også etterspørsel fra nordmenn som eier sommersteder eller småbruk i Sverige.
– Fordi mange av de har gode personlige erfaringer med Klaro anlegg i Norge vil de ha en og samme løsning på sitt andre, eller for den saks skyld tredje sted i Sverige, forteller Lonebu Røseth.

Å kunne gi god oppfølging av hver enkelt kunde er en høyt prioritert del av satsingen over kjølen.

– Vi har sett at tett oppfølging av anleggene i Norge er det som skal til for å få gode renseresultater og fornøyde kunder. Det er alltid en fare for at man skylder på teknologien dersom noe ikke fungerer, og våre kunder skal aldri stå alene i forhold til myndighetene og krav, vi skal være tilgjengelige slik at de blir 100 % fornøyd, understreker Lonebu Røseth.

En viktig oppgave for den svenske avdelingen er å arbeide tett mot entreprenører og grossister, slik at disse også er informert og trygge på at Klaro står for kvalitet.
– I Sverige er det ofte entreprenører som tilbyr og bygger anleggene mot kunder. Vi skal sørge for at disse skal kjenne oss og skal få enklest mulige arbeidsforhold. Vi skal ta hånd om anleggene etter at de er installert, slik at de kan føle seg hundre prosent ferdige med oppdraget når anlegget er kjørt igang, sier Lonebu Røseth.

Klaro har høye forventinger til det svenske markedet, og særlig på sikt.
– Det er mange konkurrenter der ute, og svært mange med lavere pris. Vi vet imidlertid at svenske kjøpere er grundige i sine vurderinger og tenker langsiktig. Svenskene er også en miljøbevisst kjøpegruppe. Selv om vi ikke er billigst i innkjøp er vi sikre på å komme svært godt ut av det i det lange løp. Det er også derfor vi satser i Sverige, og med full oppfølging, sier Lonebu Røseth.

Klaro Renseanlegg markedsføres de fleste Europeiske land, satsingen i Skandinavia skjer fra hovedsete på Akland i Risør, med norske eiere.