Nordnorsk VA kompetanse samlet på seminar i Tromsø. Fagdagen ble ledet av Roger Ramstad og Kjetil Engelsen fra HRP.

VA-prosjektering for 100 års levetid

Fokus på entrepriseformer, byggeledelse, oppfølging under byggeperioden, inklusive SHA:

0

Kvaliteten på prosjekteringen og gjennomgående god kontroll med utførelsen er avgjørende for levetiden på VA-anlegg. Det var et av hovedbudskapene da nordnorske VA-ingeniører var samlet i Tromsø.

Norske kommuner og private utbyggere graver hvert år ned milliardverdier i VA-anlegg som forhåpentligvis vare i 100 år. En stor del av den kommunale VA-kompetansen i Nord-Norge hadde felles seminar for syvende år på rad, for å diskutere hvordan en prosjektleder kan bidra til å nå dette målet. Kommunene Bodø, Narvik, Tromsø og Vågan sine VA-ingeniører møttes til to dagers seminar i Tromsø.

-Dette er en prosjektlederskole for de som er ansatt på vann og avløpsavdelingen i kommunene, sier Trude Hagen, jurist i Narvik vann, som er primus motor for dette interkommunale tiltaket.

 -Det er matnyttig, ikke minst fordi det er de som er prosjektledere for VA som er med på å levere problemstillinger som blir tatt opp under de årlige samlingene. Ut fra forslagene finner vi foredragsholdere og lager opplegg som er spisset mot den jobben prosjektlederne skal gjøre, sier Hagen.

 -På programmet sto spørsmål om entrepriseformer, byggeledelse i praksis fra første spadetak, oppfølging under byggeperioden, inklusive SHA og fram til ferdigbefaring, sier regiondirektør for HRP, Roger Ramstad.

Deler erfaring
-Varigheten av et VA anlegg og kostnadsøkonomisk drift vil på sikt gjenspeile seg i kvaliteten på prosjekteringen og gjennomgående god kontroll med utførelsen, dette er noe byggeledelsen ved blant annet byggelederen i prosjektene kan bidra med gjennom god tverrfaglig forståelse til prosjektering, produkter og bruk av nødvendige kvaliteter, mener prosjektleder VA i HRP, Kjetil Engelsen, som gjennomførte den felles fagdagen.

Han har bakgrunn som rørlegger, og mer en 40 år i bransjen både som entreprenør og de siste årene som prosjektleder på byggherresiden.

-Blant deltakerne var det personer med 30-40 års kompetanse fra VA-utbygginger. Derfor la vi opp til et program der vi i stor grad også skulle spille på den kompetansen som satt i salen. Engasjementet tydet på at vi lyktes med det. Vi opplevde en ivrig gjeng med masse erfaring, både god og dårlig, som gjorde at vi fikk veldig gode diskusjoner, sier regiondirektør for HRP, Roger Ramstad.

Kjetil Engelsen var også fornøyd med det engasjementet han møtte blant sine Nord-Norge kollegaer.

-Vi kan ikke slå oss på brystet og si at vi er noen supermenn noen av oss. Det er viktig at vi kan lære av de som er med på slike samlinger. Og det er viktig at tar med oss de gode tipsene vi har fått, sier Engelsen.

-At vi klarer å spisse programmet mot problemstillinger som deltakerne melder inn gjør slike samlinger veldig matnyttige. Og ved å ha eksterne foredragsholdere får vi også sett tingene litt utenfra, sier Trude Hagen.