Slik så det ut i Kvednhusbekken i Rogaland etter at nitrogenholdig kompostvann ble sluppet ut av IVAR. Foto: Privat

Ivar siktet for miljøkriminalitet

Det interkommunale selskapet Ivar og en ansatt er siktet for brudd på forurensningsloven. Bakgrunnen er at det ble pumpet ut forurenset kompostvann i Lutsi-vassdraget i fjor høst.

0

I november gikk Fylkesmannen i Rogaland til anmeldelse av det interkommunale selskapet Ivar samt firmaet T. Stangeland Maskin for å ha lagret kompost slik at det førte til et kraftig, ukontrollert utslipp av organiske stoffer i Lutsivassdraget.

Etter en politiaksjon i desember har Økokrim nå bestemt seg for å sikte Ivar og en ansatt i virksomheten. Saken er ennå er tidlig i etterforskningen. Politiadvokat i Økokrim, Mangus Engh Juel, bekrefter ovenfor Aftenbladet at både Ivar som foretak og en av de ansatte har status som mistenkte.

– Det er mistanke om brudd på forurensningsloven. Etterforskningen pågår. Formålet nå er å avklare hvorvidt det har skjedd straffbare brudd på forurensningsloven og hvem som eventuelt skal holdes ansvarlig for dette, sier han til Aftenbladet.

Styreleder for Ivar er Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak vil ikke foreta seg noe inntil politiets etterforskning er avsluttet.

Etter kraftig regnvær i fjor høst ble det målt skyhøye verdier av fosfor og nitrogen i Kvedhusbekken, som går ut i Lutsivassdraget. Naboer observerte gjengroing av bekken og totalt fravær av fisk. Synderen var det interkommunale vann- avløps- og renovasjonsselskapet Ivar, som har sitt komposteringsanlegg på Hogstad.

Det hele startet med at en hytteeier i Sirdal reagerte på et stort innslag av plast i kompost levert til et torvtak i et hyttefelt på Årneram. Etter flere runder, der blant andre Mattilsynet var involvert, ble komposten trukket tilbake fra markedet, og levert tilbake til distributøren T. Stangeland og til produsenten Ivar.

I slutten av oktober fattet fylkesmannen i Rogaland vedtak om at komposten som da var lagret på Hogstad skulle fjernes så raskt som mulig. Den 13. desember i fjor aksjonerte Økokrim mot anlegget på Hogstad.

Kilde Aftenbladet