På taket av Lilleborg Terrasse er det anlagt et Urbant Uterom, basert på Multiblokks permeable betongstein Plaza lett aktiv. Arbeidet ble utført av Sola Hage & Anlegg.

Forskningsrådet gir midler til tak- og overvannsprosjekter

Skjæveland får økonomisk støtte til utviklingen av flertrinns rensekonsept for vegvann. Multiblokk får økonomisk støtte til videreutvikling av fordrøyende uterom på tak.

0
Vegvannet fra fylkesveg 505 Skjæveland-Foss-Eikeland skal ledes til Figgjoelva, men må først renses. Etter innspill fra Storm Aqua modifiseres et nedgravd sedimentasjonsbasseng til et storstilt testanlegg for rensing av vegvann. Dette ble etablert på tomten ved Multiblokk vinteren 2018.

Den overordnede ideen for prosjektet fra Skjæveland er å utvide porteføljen av løsninger som kan brukes til rensing av vegvann. I prosjektet arbeides det med å utvikle et nytt flertrinns rensekonsept, basert på et kombinert fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng. Dette inkluderer nye kompakte for- og etterbehandlingstrinn for best mulig renseeffekt. Anlegget, som i fjor ble etablert på eiendommen til Multiblokk i forbindelsen med byggingen av fylkesveg 505, er et viktig element i prosjektet. Her skal vegvannet renses før det slippes ut i Figgjoelva. Skjæveland er prosjektansvarlig, Storm Aqua vil være prosjektleder for gruppen av selskaper og organisasjoner som står bak søknaden.

Den overordnede ideen til prosjektet som Multiblokk arbeider med, er å utvikle og etablere en ny verktøykasse for planlegging og prosjektering av blågrå og blågrønne tak, som tar opp i seg VA-tekniske og bygningstekniske aspekter samt helhetlige risikovurderinger. Her er Multiblokk er prosjektansvarlig, mens Storm Aqua vil være prosjektleder. Prosjektet tar utgangspunkt i et fordrøyende tak som er blitt utviklet som en del av forskningsprosjektet Klima 2050.

– Det er mulig å flytte uterommet opp på taket og etablere attraktive bruksareal, samtidig som overvannet blir håndtert, beskriver Rune Egeland. Han er daglig leder hos Multiblokk.

– Vi tror dette kan være interessant for mange utbyggere i årene fremover, og ønsker å sikre at slike tak får en langsiktig og robust funksjon. Da er det viktig å vite så mye som mulig om VA-tekniske og bygningstekniske forhold. Støtten fra Forskningsrådet vil hjelpe oss til å oppnå dette, understreker Egeland.

Storm Aqua ble etablert i 2015 nettopp for å arbeide med overvann.
– Dette er et fagfelt og et behov som vil vokse i årene fremover. Årsaken er at vi bor og arbeider tettere, samtidig som klimaet er i endring, sier Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua. – En av oppgavene våre i Skjæveland Gruppen er å utvikle en verktøykasse som kan løse mange oppgaver innen overvannshåndtering. Anerkjennelsen og støtten fra Forskningsrådet vil hjelpe oss godt fremover med utviklingen av to av verktøyene; rensesystemer for vegvann og fordrøyende uterom på tak, forteller han.

Norges forskningsråd er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjerningen og departementene, og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet har som mål å øke kvaliteten i norsk forskning, og å fremme innovasjon og bærekraft. Totalt søkte næringslivet om støtte til 133 prosjekter og nærmere 1,3 milliarder kroner.