AVK har overtatt Furnes Jernstøperi

Øyhovden Invest har nylig inngått avtale om å selge Furnes Jernstøperi til det danske industrikonsernet AVK Group. I salget inngår også de datter- og søsterselskaper som er tilknyttet virksomheten til Furnes Jernstøperi.

0

AVK Group kjøper Furnes Jernstøperi AS, Øyhovden Trading AS og Randers Jernstøperi AS. Furnes Jernstøperi AS ble etablert i 1958 i Brumunddal og flyttet til Stange kommune i 1967, og er i dag en produsent av kumlokk og tilhørende produkter. Virksomheten har siden 2016 vokst fra en omsetning på 234 millioner NOK til 310 millioner NOK i 2018, med solide økonomiske resultater.

Gjennom 40 års aktivt eierskap har familien Øyhovden vært sentral i utviklingen av Furnes Jernstøperi AS. Med hensyn til et framtidig generasjonsskifte, har familien hatt som ambisjon å finne en ny, langsiktig eier av virksomheten. Familiens ønske har således vært å overgi stafettpinnen til en industriell aktør som støtter opp under Furnes Jernstøperi AS sin virksomhet og som vil videreføre et ansvarlig eierskap.

Familien er derfor godt fornøyd med at man har kommet til enighet med AVK Group, hvilket oppleves riktig både i forhold til mennesker, kompetanse, energi og ønske om fortsatt langsiktig utvikling av virksomheten. AVK Group er en internasjonal og solid industriell aktør, med et verdiperspektiv som dagens eiere kjenner seg igjen i. Øyhovden Invest AS har derfor stor tro på at selskapet vil fortsette den gode utviklingen som har vært vist i de senere år.

Etter salget vil Øyhovden Invest AS fortsette å være en aktiv eier i de øvrige selskapene; Hamjern AS, Core-tech AS, Container Gruppen Norge AS, Munck Cranes AS og Hamjern Eiendom AS. Disse selskapene er forventet omsette for ~420 millioner NOK i 2019, og består i dag av totalt ~150 ansatte.

Om AVK Group

AVK-konsernet er med en omsetning på 7,2 milliarder NOK en global aktør innen ventiler og hydranter, som inngår i vitale infrastrukturer i vann- og gassforsyning, spillvanns-behandling og brann-bekjempelse, samt en lang rekke industrielle applikasjoner. AVK er familieeied og har hovedsete i Skovby/Galten nær Aarhus. Konsernet består ab mer end 100 produksjons- og salgsselskaper på verdensplan og beskjeftiger i overkant av  4.000 medarbeidere.